Hemfridsbrott - rätten till nödvärn

FRÅGA
Hej!Om jag kommer till min sommarstuga i vår som nu är tillbommad, och som ockuperats av främmande människor - har jag då rätt att köra ut dem eller kan jag ringa polisen som omgående kör ut dem?
SVAR

Tack för din fråga.

Att olovligen bereda sig tillträde till någons bostad, även en sommarstuga omfattas av detta begrepp, och dessutom kvarstanna är ett typfall av hemfridsbrott som är reglerat i 4 kapitlet 6 § 1 stycket brottsbalken.

I 24 kapitlet 1 § brottsbalken hittar man det ansvarsfrihetsgrundande begreppet nödvärn. Rätten till nödvärn föreligger i vissa fall, och i lagrummets andra stycke, tredje punkten föreskrivs att rätten föreligger mot "den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg".

Med andra ord kan du alltså själv köra ut dessa ockupanter med det våld som erfordras sett till situationen, men det är endast det absolut nödvändigaste våldet som kan ursäktas, varför det kan vara av högsta lämplighet att istället tillkalla polis för att undvika såväl straffansvar som risk för ens egen säkerhet.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll