Hemfridsbrott och olovligt förfogande

Hej det är såhär att min pojkväns mamma/föräldrar går in med nyckel i min pojkväns bostad precis hur som helst och nät som helst vilket inte är acceptabelt anser vi. Min pojkvän har sagt åt dom att dom inte bara kan springa fram o tillbaka när det passar dom men dom vägrar lyssna på honom. Sen har hon tagit hans extra hemnyckel samt extranyckel till hans extra lås på ytterdörren hans o dom vägrar dom att återlämna till sin son fast han säger åt dom att han vill att dom återlämnar hans nycklar? Detta börjar likna trakasserier o kränkningar o vi vill gå vidare o få hjälp med detta deras beteende mot oss är inte okej nånstans.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hemfridsbrott regleras i brottsbalken

I Brottsbalken framgår det att den som olovligen tränger in eller kvarstannar i annans bostad gör sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken). Eftersom du beskriver i din fråga att din pojkväns föräldrar inte har tillåtelse att gå in lägenheten men gör det ändå, sker detta olovligen. För att dömas för brottet krävs det även att din pojkväns föräldrar begår brottet uppsåtligen. Detta innebär att din pojkväns föräldrar måste vara medvetna om att de går in i lägenheten olovligen. Eftersom du beskriver att din pojkvän har sagt åt sina föräldrar att dessa inte har tillåtelse att gå in i lägenheten borde dock kravet på uppsåt vara uppfyllt. Med andra ord skulle din pojkväns föräldrar kunna dömas för hemfridsbrott. Detta är dock upp till en domstol att avgöra.

Olovligt förfogande regleras i brottsbalken

Även det faktum att din pojkväns föräldrar vägrar lämna tillbaka nycklarna kan innebära att ett brott har begåtts. Det skulle nämligen kunna röra sig om olovligt förfogande. Olovligt förfogande aktualiseras exempelvis när en viss person har fått tillgång till ett föremål (i detta fall nycklarna) men sedan vägrar att lämna tillbaka föremålet till personen (i detta fall din pojkvän) som äger detta (10 kap. 4 § brottsbalken).

Sammanfattningsvis

Som jag ovan har beskrivit kan det röra sig om både hemfridsbrott och olovligt förfogande. Om din pojkvän vill göra en polisanmälan kan han vända sig till polisen.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo