Hemfridsbrott och olaga hot

Hej! Jag blev utsatt på olaga hot av min tjejs ex . Han har kommit inne i min lägenhet och då vi låste oss i toalett rummet och ringde polisen . Då när han förstod det stuckit iväg.

Jag vill veta vilka rättigheter jag har ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka brott du kan ha utsatts för i den situation du beskriver.
Nedan kommer jag att redogöra för brottsliga handlingar som skulle kunna bli aktuella i detta fall och förslag på åtgärder som du kan vidta.

Vilka brott kan ha begåtts i detta fall?
Hemfridsbrott och olaga intrång, 4 Kap 6 § Brottsbalken
För att det ska vara fråga om hemfridsbrott ska någon olovligen (utan tillstånd) inträngt eller kvarstannat där någon har sin bostad.
I situationen du beskriver verkar det som att din flickväns före detta har varit inne i din lägenhet utan att han har fått er tillåtelse att göra detta. Han kan därmed ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott.

Olaga hot, 4 Kap 5 § Brottsbalken
Om någon hotar någon med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom kan man dömas för olaga hot. Här tittar man på hur situationen har setts ur den hotades synpunkt. Det är tillräckligt att hotet är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för att hotet ska verkställas. Det ska tilläggas att hotet ska ha uppfattats som allvarligt menat för att det ska vara straffbart.
Ur din fråga framgår det inte direkta omständigheter som talar för att det är fråga om olaga hot, men detta skulle kunna vara aktuellt om det är så att din flickväns före detta har hotat er på ett sätt som gjort att ni har känt en allvarlig rädsla för att han ska verkställa eventuella hot som uttalats.

Vad kan du göra?
I första hand skulle jag råda dig till att göra en polisanmälan. För att anmäla brott kan du ringa till polisen på telefonnummer 114 14 eller besöka din närmaste polisstation. Är det fråga om ett pågående brott eller en akut situation ska du dock alltid ringa 112.

I detta fall skulle det även kunna vara aktuellt att ansöka om kontaktförbud. Ett kontaktförbud innebär att någon som hotar eller trakasserar dig förbjuds att besöka eller kontakta dig. Mer information om kontaktförbud finns här: https://polisen.se/utsatt-for-brott/hjalp-och-stod-fran-samhallet/kontaktforbud/

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Hanna ÁrnadóttirRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo