Hemfridsbrott när bostaden är obebodd

FRÅGA
https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1Hej!Min son och svärdotter sålde sin bostadsrätt. Vicevärden ville att dem skulle lämna över sina nycklar till hen, vilket de vägrade eftersom köparen skulle ha tillgång till lgh på tillträdesdagen. När de träffs hos mäklaren har köparna med sig deras post från lägenheten. Vicevärden hade släppt in dem med sin huvudnyckel. Min svärdotter gör en polisanmälan om hemfridsbrott vilket polisen nu valt att lägga ner med motiveringen att bostaden vid tillfället ej var bebodd. Kräver lagen att bostaden skall vara bebodd? Får en vicevärd gå in med huvudnyckeln trots att lägenhetsägaren uttryckligen nekat åtkomst?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hemfridsbrottet hittar vi i Brottsbalkens(BrB) fjärde kapitel, nämligen 4 kap. 6 § första stycket BrB.

Vad kriminaliseras i brottsparagrafen?

Hemfridsbrottet blir aktuellt när en person olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, utan lägenhetsinnehavarens samtycke. I lagkommentarerna framgår att det avgörande är viljan hos den som bor i bostaden, alltså den som lagligen disponerar denna. En hyresvärd har t.ex. inte en ovillkorlig rätt till tillträde till hyresgästens lägenhet.

Slutsats

Det mesta tyder på att bostadsvärdens intrång var olovligt, framförallt då det verkade vara tydligt från Er sida att hen(värden) inte skulle få tillgång till bostaden. Jag vill dock påpeka att det juridiska stödet för min uppfattning är relativt svagt. Situationen som uppstår i ditt fall är inte reglerat i lagtexten. Inte heller framgår det i tidigare rättsfall vad som gäller i sådana fall och i lagens förarbeten står det inte hur din situation kan tänkas lösas. Stödet för min bedömning grundar sig på att lagbestämmelsen ändå tar sikte på bostadsinnehavarens vilja, oavsett om bostaden är bebodd eller ej. Dessutom räknas olika typer av icke-permanent bebodda utrymmen in i lagbestämmelsen som "bostad", t.ex. är det ett brott att olovligen ta sig i en sommarstuga eller ett tält.

Jag kan inte svara på varför polisen valde att lägga ner förundersökningen. Dock kan jag konstatera att jag inte fann något som talar om att bostadens beboelighet ska påverka bedömningen för brottet.

Jag hoppas att jag kunnat svara på din fråga väl!

Ha en bra dag!

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll