Hemfridsbrott, förtal och ofredande

FRÅGA
Jag har en fråga ang trakasserier från min särbos exfru. Hon accepterar inte att han träffat en ny kvinna (mig). Problemet är att hon även agerar på dessa känslor genom bla upprepade förolämpningar, förbjuda mig att träffa min särbos barn och smutskastar mig inför andra. Min partner har barnen varannan vecka men hon "tillåter" honom inte att ha dem om jag är där utan åker och hämtar dem då. Hon har även tagit sig in i huset där min partner bor och vägrat gå därifrån trots att han sa till henne många gånger att hon inte fick vara i hans hem. Även jag sa till henne en gång att nu måste hon lämna oss ifred (sa det lugnt och sakligt, att det är X:s hem och inte hennes) men detta gjorde henne bara argare och efter det sprider hon till "alla" att jag är psykiskt sjuk och skadlig för barnen och hon vägrar låta sina barn vara i närheten av mig eller mina barn. Hon nämner mig aldrig vid namn utan kallar mig psykot, den patetiska människan, dinusaurien, den grå musen osv. Oftast psykot, vilket hon även kallar mig på sociala media och till barnen. Hon skriver och pratar illa om mig till andra och smsar min partner ca 300 sms per månad (ca 10 om dagen och det har snart pågått ett år) där hon bl.a. kallar mig psykot och skriver att jag är störd och skadlig osv och hon vill vill ha kontroll över när jag träffar min partner. Smsen går till honom men både han och jag tar illa vid oss. Vad kan vi göra för att få slut på hennes förtal och påhopp? Är det lagligt att hålla på som hon gör? tack
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

1. Vägrar lämna lägenheten

Den som utan lov stannar kvar i någons bostad döms för hemfridsbrott till böter. Detta framgår av 4 kap. 6 § brottsbalken. Det är inte särskilt komplicerat att avgöra om någons handlingar faller under brottet, utan svårigheten kan ligga i att bevisa att brottet har begåtts. Brott har i alla fall begåtts om hon vägrar lämna på uppmaning.

2. Förtal och förolämpning

För att din särbos ex-frus agerande ska utgöra förtal, krävs det att hon har (1) lämnat en uppgift om dig, (2) som är nedsättande, (3) som inte träffas av regeln om ansvarsfrihet samt (4) med uppsåt (avsikt) att utsätta dig för andras missaktning. Straffet är böter. Detta framgår av 5 kap. 1 § brottsbalken. Enbart att tala illa om någon utgör inte förtal, utan syftet och avsikten bakom har stor betydelse. Mycket hänger på om det kan anses försvarligt att hon lämnade ut informationen på sociala medier. Man gör en intresseavvägning mellan å ena sidan din rätt att inte tåla uthängandet och å andra sidan din särbos ex-frus yttrandefrihet, vilket är en av rättsordningen starkt skyddad frihet. Det beror lite på vad hon har skrivit och på vilket sätt och i vilket syfte, men det finns omständigheter som talar för både brott och icke-brott. Det som talar för förtal är om du faktiskt inte är psykiskt sjuk eller skadlig för barnen, dvs. att ryktet är direkt falskt och att en så stor spridning inte är nödvändig. Det som talar emot förtal är att hon är berättigad att yttra sig, dock med visst förbehåll. Närmare kan jag inte gå in på bedömningen.

I det fall hennes agerande inte utgör förtal, kan hon fällas för förolämpning. Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende döms till böter för förolämpning. Detta framgår av 5 kap. 3 § brottsbalken. Det kan avse t.ex. skällsord eller öknamn.

3. SMS till din särbo

Trakasserier via SMS kan betraktas som ofredande om det har föranletts av hänsynslöst beteende och kan leda till böter eller fängelse i högst ett år. Detta framgår av 4 kap. 7 § brottsbalken. Den nedre gränsen för hänsynslöst beteende har inte ställts alltför högt i praxis, men gärningen måste ha varit av något slags integritetskränkande karaktär för att falla under straffbestämmelsen. Med hänvisning till lagförarbetena har Högsta domstolen flera gånger påpekat att ofredande genom hänsynslöst beteende för ansvar anses förutsätta att gärningen inneburit en kännbar fridskränkning (t.ex. avgörandena NJA 2000 s. 661 och NJA 2008 s. 946). Vanliga exempel i praxis på gärningar som kan utgöra ett hänsynslöst beteende är t.ex. oönskade telefonpåringningar eller uppvaktningar och andra trakasserier. Att skicka tio försändelser med nedsättande och kränkande innehåll till en person under en period om knappt tre månader har i hovrättens avgörande RH 1997:114 bedömts som ofredande.

Trakasserierna får alltså inte vara för banala utan bör vara av viss kvalitet och regelbundenhet. Det verkar som att ofredande kan vara aktuellt i ert fall om vi utgår från ca 300 SMS per månad. Notera att det kan vara svårt att bevisa att hon har ofredat er båda med tanke på att mottagaren av SMS:en har varit din särbo. Hennes avsikt har kanske inte heller varit att du ska motta dessa SMS på något sätt. Sannolikt är eventuellt brott begränsat till att omfatta din särbo som enda brottsoffer.

4. Barnen får inte träffa dig

Detta får juridiskt sett isoleras från ovanstående händelser då det inte är av straffrättslig natur. Du kan inte heller vidta några rättsliga åtgärder mot din särbos ex-fru med anledning av detta eftersom det inte föreligger något rättsligt förhållande mellan dig och barnen. Det är en rent intern rättslig fråga mellan din särbo och hans ex-fru. Antingen kommer de överens om under vilka omständigheter barnen får umgås med dig eller så får din särbo ansöka om stämning i tingsrätten så att domstol får fatta beslut i frågan.

Avslutande råd

Vi kan konstatera att brott har begåtts under första punkten, möjligtvis, men inte helt sannolikt, under andra punkten och troligtvis under tredje punkten. Lämpligt bevismaterial kan vara ljud- och filminspelning och vittnesmål under första punkten, ljudinspelning och skärmdumpar under andra punkten samt skärmdumpar under punkten tre.

Du/ni bör, om ni vill låta ex-frun stå till svars för hennes agerande, polisanmäla varje händelse och därefter låta åklagare väcka åtal mot henne. Ha i åtanke att åklagare med största sannolikhet inte kommer att väcka åtal för hemfridsbrott och förolämpning om det inte finns annan bevisning än vittnesmål för att brotten har begåtts. Om ni annars bara vill få påhoppen att sluta kan det vara en god idé att, samtidigt som ni polisanmäler brotten, även begära besöksförbud. Besöksförbud meddelas inte domstol om syftet kan tillgodoses genom någon mindre ingripande åtgärd.

Hör av dig via mail om något är oklart i svaret.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1225)
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?
2021-09-16 Hot om orosanmälan på falska grunder
2021-09-15 Är det brottsligt att mina föräldrar uppsöker mig på jobbet?
2021-09-06 Är "vänta bara" ett hot?

Alla besvarade frågor (95761)