Hemfridsbrott eller olaga intrång att befinna sig i en trappuppgång?

FRÅGA
Jag riskerade att bli anfallen av två hundar som ägs av en kvinna som bor i trappuppgången bredvid min.Hon var på väg ut och hundarna var inte kopplade, Hundarna började skälla på en gång och sprang emot mig.Jag var självklart inte glad eftersom jag blev biten av en hund tidigare precis på samma sätt. Då sa jag till kvinnan att hundarna måste vara kopplade men hon ignorerade mig och gick vidare. När jag var på väg hem en timme senare såg jag att portdörren som annars brukar vara låst är öppen. Då bestämde jag att gå in och försöka hitta henne och säga att jag överväger en polisanmälan. Jag väntade och lyssnade noga vem som har hundarna i lägenheten och hittade till slut rätt lägenhet. Jag knackade på och sa att jag vill göra en polisanmälan eftersom hon inte hade hundarna kopplade och eftersom hon ignorerade mig och inte bad om ursäkt.Då börjar hon plötsligt skrika på mig att jag inte har rätt att komma in och leta efter henne och så kommer det en tjej som bor mittemot och skriker också . Dom ville helt enkelt få mig att sluta diskutera och lämna trappuppgången på en gång annars kommer dom att ringa "någon". Har man rätt i Sverige att gå in i en trappuppgång om dörrarna råkar vara öppna och själv leta efter personen som man vill anmäla till polisen t.ex?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det utgör ett brott att gå in i en trappuppgång. Regler om brott hittas i brottsbalken. I mitt svar kommer jag först att beskriva vilket brott som kan aktualiseras för att sedan svara på frågan om vad som gäller i ditt fall.

Är det brottsligt att vistas i en trappuppgång?
De brott som det möjligen skulle kunna aktualiseras är hemfridsbrott eller olaga intrång (4 kap 6 § brottsbalken).

Hemfridsbrott
Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, döms för hemfridsbrott.

Personen måste antingen intränga eller kvarstanna i bostaden. Att intränga innebär att ta sig in i en bostad genom att övervinna ett hinder av fysisk eller psykisk art. Det är ett inträngande att gå in i en bostad även om dörren är olåst. Att kvarstanna innebär helt enkelt att stanna kvar i bostaden.

Det räcker dock inte att personen har inträngt eller stannat kvar i bostaden utan det måste också ske olovligt. Personen ska alltså inte haft lov av den som bor i bostaden.

Förutom de ovanstående kraven måste personen ha uppsåt till att han olovligen inträngde/stannade kvar i bostaden. Det kan enklast beskrivas så att personen visste om att han olovligen inträngde/stannade kvar i bostaden.

Olaga intrång
Den som obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller annat liknande ställa, döms för olaga intrång.

Kraven på att personen "intränger eller kvarstannar" på platsen har samma innebörd för olaga intrång som för hemsfridsbrott. Det som skiljer brotten åt är att olaga intrång kriminaliserar att vistas på platser som inte är tillgängliga för allmänheten såsom föreningslokaler, trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen i hyresfastigheter medan hemfridsbrott kriminaliserar vistelse i annans bostad.

För att det ska vara brottsligt krävs att kvarstannadet/instrånget varit obehörigt. Gällande trapphus är rättsläget något oklart kring vad som är ett obehörigt kvarstannande/intrång. Högsta domstolen har tagit upp denna fråga i ett flertal fall. I ett av fallen kom högsta domstolen fram till att en person, som under en kort tid, utan att ha något egentligt ärende, uppehållit sig i ett trapphus under dagtid när det var olåst, inte hade obehörigen inträngt eller kvarstannat där. Avgörandet säger dock inget om andra slags vistelser i trapphus, såsom om vistelser i låsta trapphus, utgör ett olovligt kvarstannande.

Vad gäller i ditt fall?
Hemfridsbrott bör inte bli aktuellt då du inte gått in i kvinnans bostad utan endast varit i trappuppgången.

Om du går in i annans trapphus och stannar där under en tid kan det utgöra olaga intrång då du gått in på en plats som inte är tillgänglig för allmänheten. Det är dock oklart vad exakt som krävs för att det ska bli olagligt. Går man in i en olåst portdörr och endast uppehåller sig där några minuter bör det inte räknas som olaga intrång. Är trapphuset däremot låst och man stannar en längre kan det utgöra ett brott.

Den omständigheten att du gick in för att leta efter en person du ville polisanmäla bör inte spela så stor roll i bedömningen om intrånget är brottsligt. Det som istället bör avgöra är vilken typ av plats det är, om det är låst/olåst och tiden man stannat på platsen. Om du vill polisanmäla kvinnan rekommenderar jag att du antingen ringer polisen på nummer 114 14 eller besöker en polisstation.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (946)
2020-05-31 Vilka brott kan ha begåtts?
2020-05-29 Anmäla brott i efterhand
2020-05-26 Ofredande genom sms med sexuellt innehåll
2020-05-24 Grannen har filmat min son och publicerat klippet på Facebook

Alla besvarade frågor (80679)