Hemfridsbrott begått av polis utanför tjänsten

Får en polis som inte är i tjänst eller någon annan rota igenom mina saker i mitt hem om jag inte vill det. Borde inte den polisen få något straff?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).

Att olovligen intränga i någon annans hem utgör hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § BrB. Att gärningsmannen arbetar som polis påverkar inte bedömningen om brottet sker utanför tjänsten. Exempelvis aktualiseras bara tjänstefel (20 kap. 1 § BrB) om en handling kan anses utgöra myndighetsutövning.

Straffet för hemfridsbrott av normalgraden är böter. Enligt min bedömning kan inte handlingen du beskriver i din fråga utgöra grovt hemfridsbrott, även om det beror på om andra omständigheter finns.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo