FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB11/04/2017

Hemfridsbrott

Hej!

Jag undrar om det är hemfridsbrott när jag öppnat dörren till min fd sambo sagt att du får ej komma in . Han knuffar undan mig och tränger sig in i min lägenhet , jag ber han lämna den han vägrar. Jag ringer 112 då jag är ombedd att göra det då han kommer. Då lämnar han min lägenhet. Polisen rubricerar detta till hemfridsbrott, åklagaren lägger ned . När jag läser lagen tyder detta på hemfridsbrott .. vad anser ni

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först vill jag börja med att säga att bara för att åklagaren väljer att lägga ner åtalet behöver det inte innebära att din före detta sambo inte begått ett brott. Att åklagaren lägger ned åtalet kan bero på andra saker, exempelvis att det inte finns tillräckligt övertygande bevisning.

För att det ska röra sig om ett hemfridsbrott krävs att det dels handlar om en bostad och dels att någon olovligen inträngt eller kvarstannat där. (BrB 4:6 1st)

Att "intränga” är att övervinna ett fysiskt eller psykiskt hinder, vanligtvis genom att klättra över ett staket eller något liknande. Som huvudregel brukar man säga att det ska ses som ett inträngande att gå in i någons bostad, även om dörren är öppen. Eftersom han dessutom knuffar undan dig och struntar i att du säger att han inte får gå in är min bedömning att det han gör är ett inträngande. När din före detta sambo tränger in i din lägenhet intränger han alltså i din bostad. Eftersom du har sagt att han inte får komma in har han begått intrånget olovligen. Redan här har han alltså olovligt inträngt i din bostad och ett hemfridsbrott är begånget.

När han dessutom vägrar lämna lägenheten när du ber honom att göra så innebär att han olovligen kvarstannar i din lägenhet. Det faktum att han sedan går när du ringer 112 innebär inte att han inte kvarstannat. Det viktiga är att han inte har gått när du bad honom om det första gången. Du ska inte behöva hota honom med att ringa 112 för att han ska gå, utan det ska räcka med att du tydligt ber honom att gå en gång.

Sammanfattningsvis har din före detta sambo både olovligen inträngt och kvarstannat i din lägenhet och enligt min bedömning alltså begått brottet hemfridsbrott. Vad som sedan kan bevisas vid en domstolsprövning är en annan och mer komplicerad sak att bedöma och det kan ha varit på grund av detta som åklagaren valt att lägga ner åtalet.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Emelie LövgrenRådgivare