Hemfridsbrott

FRÅGA
Jag och sonens mor bor inte ihop, mamman har fått ha ansvaret över en nyckel till mitt hem som bara min som skall kunna använda om han vill hämta något gosedjur eller liknande ifrån mitt hem I januari framkom det dock att mamman hade själv utan min vetskap använt nyckeln och gått in helt själv i min lägenhet och stal pengar från en pengaburk som min son har på sitt rum (summa 300kr) Efter lång tid berättade mamman detta för mig och och jag kontaktade polisen som sa att detta är ren stöld så jag gjorde en anmälan... idag fick jag även höra att till anmälan kan komma att tilläggas anmälan om hemfridsbrott då mamman själv inte hade rätten att själv gå in i min lägenhet .... är det så det är frågar jag??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 4 kap 6 § Brottsbalken (här) regleras att den som olovligen inträger där annan har sin bostad gör sig skyldig till hemfridsbrott.

Att olovligen intränga innebär att gå in i någon annans bostad, oavsett om dörren är öppen eller ej, utan att ha något samtycke från den som bor där.

Då din sons mor gick in i din bostad, utan din tillåtelse, kan hon alltså mycket väl ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott.

Värt att notera är att en minderårig person kan ge samtycke till någon att få komma in i bostaden. För att samtycket ska anses giltigt krävs dock att barnet anses uppnå en sådan mognad att ett samtycke kan ges. Beroende på din sons ålder, mognad och förståelse kan ett eventuellt samtycke från honom att låta sin mor gå in i bostaden anses giltigt. Samtycket måste dock ha getts frivilligt och utan något som helst tvång, annars blir samtycket ogiltigt. Detsamma gäller om barnet befinner sig i villfarelse eller okunnighet, och alltså inte förstår vad den samtycker till, då blir samtycket inte heller att anse som giltigt.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1225)
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?
2021-09-16 Hot om orosanmälan på falska grunder
2021-09-15 Är det brottsligt att mina föräldrar uppsöker mig på jobbet?
2021-09-06 Är "vänta bara" ett hot?

Alla besvarade frågor (95759)