Hemfridsbrott?

Hej

Om en dörrförsäljare/predikant övertalar en minderårigt barn att få komma in i huset utan förälderns medgivande. Är det ett hemfridsbrott eller är det juridiskt sett ok?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svar kring ansvar för ett hemfridsbrott finns i Brottsbalken (BrB) 4 kap. 6 §. Det finns två sätt att göra sig skyldig till ett hemfridsbrott. Antingen genom att man olovligen (utan tillstånd) tränger sig in eller att man olovligen stannar kvar i annans bostad. Bostaden kan bestå i rum, hus, gård eller fartyg.

Olovligen intränger

Att olovligen tränga sig in innebär att personen måste övervinna ett fysiskt eller psykiskt hinder. Att gå in i någon annans bostad är som huvudregel alltid ett sådant inträngande även om ytterdörren är öppen eller olåst då det ses som ett psykiskt hinder. Brottet är fullbordat då personen har en fot i bostaden. Om personen har ett samtycke att få komma in i huset så är det inte ett olovligt inträngande. Ett samtycke förutsätter att personen som ger det förstår innebörden och kan göra en rationell bedömning av situationen. Ifall en person uppfyller dessa krav sker genom en individuell bedömning i varje enskilt fall. En minderårig person kan alltså anses uppnå en sådan mognad att ett samtycke kan ges. Det beror helt på hur gammal barnet är och vad barnet har för mognad och förståelse. Samtycket måste dock ha getts frivilligt och utan något som helst tvång. Om barnet befinner sig i villfarelse eller okunnighet, och alltså inte förstår vad den samtycker till, så är samtycket ogiltigt. Om barnet har förstått vad den samtyckt till och har uppnått en tillräcklig mognad så har dörrförsäljaren/predikanten inte begått ett hemfridsbrott.


Det finns olika sätt att övertala någon och utifrån din fråga har jag svårt att veta hur barnet har blivit övertalad. Om dörrförsäljaren/predikanten har utgett sig för att vara någon annan och på så sätt fått barnet att släppa in personen så befinner sig barnet i villfarelse och samtycket är inte giltigt. Om personen tagit sig in i bostaden genom att hota barnet så kan det istället röra sig om olaga tvång enl. BrB 4 kap. 4 §. Det krävs då att personen har hotat barnet med en brottslig handling.


Olovligen kvarstannar

Om personen dock stannar kvar i bostaden efter att blivit ombedd att lämna platsen så gör personen sig skyldig till ett hemfridsbrott och skall då dömas till böter. Alla som bor i bostaden har rätt att be personen att gå. Det krävs dock att personen har hört tillsägelsen och haft möjlighet att avlägsna sig.

Hoppas att mitt svar var till hjälp!

Mvh

Josefine RembsgårdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo