Heltid till deltid - Arbetstagarens rättigheter

FRÅGA
Har idag en fast anställning på heltid. Det går dåligt för företaget och om dom vill dra ner min tjänst till deltid vilka rättigheter har jag då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att ändra från heltid till deltid utgör en ändring av ditt anställningsavtal. För att ändra i ett anställningsavtal krävs samtycke från båda parter, alltså måste du samtycka för att ändringen ska vara giltig. En ändring av detta slag utan ditt samtycke är att jämställa med en uppsägning, och för att säga upp någon krävs enligt 7§ Lag om anställningsskydd(LAS) saklig grund. Saklig grund kan föreligga antingen p.g.a. personliga skäl eller p.g.a. arbetsbrist.

I frågan nämner du att företaget går dåligt, alltså skulle det kunna föreligga arbetsbrist och därmed saklig grund för uppsägning(i ditt fall att ändra från heltid till deltid). Föreligger det däremot inte saklig grund är det fråga om en ogiltig uppsägning. I sådant fall kan man som arbetstagare enligt 34§ LAS ogiltigförklara uppsägningen. Vidare kan man man enligt 38§ LAS kräva skadestånd, både ekonomiskt och allmänt skadestånd.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att du som utgångspunkt har rätt att behålla heltidstjänsten om du inte samtycker till att gå ner till deltid. I det fall att saklig grund skulle föreligga har dock arbetsgivaren rätt att "säga upp" dig (ändra från heltid till deltid). Föreligger inte saklig grund men ändrar arbetsgivaren trots det din anställning har du i så fall rätt att ogiltigförklara "uppsägningen" samt kräva skadestånd.

Hoppas att det här gav svar på din fråga!

MVH

Gustav Wahlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1799)
2021-06-24 Fråga om att avbryta provanställning i förtid
2021-06-24 Kan arbetsgivare som inte har kollektiv avtal hota med uppsägning?
2021-06-20 Räknas semester in i uppsägningstiden?
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning

Alla besvarade frågor (93337)