hela taxeringsvärdet eller endast del av denna

FRÅGA
Ska taxeringsvärdet i bouppteckningen ska det tas upp hela eller bara den del som tillhör den avlidne
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline!

Tillämplig lag - Ärvdabalken

Vad säger lagen - I ärvdabalkens (ÄB) 20 kap regleras frågan om bouppteckningen efter den avlidne. Bouppteckningen är ett dokument som upprättas bland annat för att användas som utgångspunkt vid fördelning av arvet och innehåller information om tillgångar, skulder och arvingar till den avlidne. I ÄB 20:4 stadgas att i bouppteckningen ska tas upp den dödes tillgångar och skulder sådana de var vid dödsfallet. Vidare stadgas att tillgångarnas värde och skuldernas belopp därvid ska anges.

Vad innebär detta för dig - Med detta i beaktning ska då den dödes tillgångar och skulder tas upp i bouppteckningen, vilket bör innebära att den dödes andel av taxeringsvärdet ska tas upp.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1069)
2021-04-30 Vem betalar för boutredningsman och skiftesman?
2021-04-29 Ska inkomster som har tillkommit efter min mans bortgång räknas med i bouppteckningen?
2021-04-29 Att dölja uppgifter eller ange felaktiga uppgifter i en bouppteckning
2021-04-25 Om att klandra arvskifte i efterhand

Alla besvarade frågor (92024)