hela taxeringsvärdet eller endast del av denna

FRÅGA
Ska taxeringsvärdet i bouppteckningen ska det tas upp hela eller bara den del som tillhör den avlidne
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline!

Tillämplig lag - Ärvdabalken

Vad säger lagen - I ärvdabalkens (ÄB) 20 kap regleras frågan om bouppteckningen efter den avlidne. Bouppteckningen är ett dokument som upprättas bland annat för att användas som utgångspunkt vid fördelning av arvet och innehåller information om tillgångar, skulder och arvingar till den avlidne. I ÄB 20:4 stadgas att i bouppteckningen ska tas upp den dödes tillgångar och skulder sådana de var vid dödsfallet. Vidare stadgas att tillgångarnas värde och skuldernas belopp därvid ska anges.

Vad innebär detta för dig - Med detta i beaktning ska då den dödes tillgångar och skulder tas upp i bouppteckningen, vilket bör innebära att den dödes andel av taxeringsvärdet ska tas upp.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1111)
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?
2021-09-29 Kan jag överklaga bouppteckning för att hävda dold samäganderätt?
2021-09-29 Får en dödsbodelägare agera utan de andra dödsbodelägarnas samtycke?

Alla besvarade frågor (96471)