Hel - och halvsyskons arvsrätt

Hej. Det är så att min mammas faster som var änka sedan många år tillbaka avled för ett tag sedan. Hon fick inga barn och hade inga föräldrar i livet. Hon hade dock två systrar och en halvbror, de hade samma mor.

Det verkar nu som att hon valt att testamentera hela sitt arv till sina systrars barn. Innebär det då att brodern blir helt utan arv? Om jag tolkar andra fall rätt så hade väl, i vanliga fall utan testamente, de tre syskonen fått 1/3 var?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Regler om arv finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB), se här. Precis som du skriver, om inte din mammas faster hade upprättat ett testamente så hade hennes syskon ärvt hennes kvarlåtenskap eftersom hon inte hade några barn och inte heller någon förälder i livet vid hennes bortgång. Halvbrodern hade då haft rätt till 1/3 av den del av kvarlåtenskapen som hade tillfallit den avlidnes mamma om mamman hade varit i livet. Han hade dock inte haft någon rätt till den del av kvarlåtenskapen som hade tillfallit den avlidnes pappa om han hade varit i livet. Detta regleras i 2 kap. 2 § ÄB, se här.

Ett exempel: Om din fasters mammas föräldrar hade varit i livet vid hennes dödsfall hade de haft rätt till 50 % var av arvet. Eftersom de emellertid också var avlidna, ärver den avlidnes syskon kvarlåtenskapen. I detta fall hade systrarna delat på delen pappan skulle haft, dvs 25 % var. Systrarna delar sedan också på de 50 % modern skulle ha ärvt tillsammans med halvbrodern, således 1/3 var där av moderns 50 %. Det finns alltså en skillnad i arvsrätt mellan hel - och halvsyskon.

Om det inte hade funnits något testamente så hade alltså inte syskonen fått riktigt 1/3 av hela hennes kvarlåtenskap var, utan det skulle då ha delats i enlighet med mitt exempel ovan just pga skillnaderna mellan hel - och halvsyskons arvsrätt.

Eftersom det emellertid fanns ett testamente i detta fall, så tillfaller kvarlåtenskapen testamentstagarna, dvs hennes systrars barn, i enlighet med hur testamentet ser ut. Detta under förutsättning att det uppfyller alla formkrav, det ska exempelvis vara upprättat skriftligen med två vittnen. Regler om detta finns i ÄB kap. 10, se här. Detta innebär att om testamentet är giltigt, så får ingen av din mammas syskon något arv eftersom hela kvarlåtenskapen enligt testamentet ska tillfalla systrarnas barn.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”