Kan uttryck bestående av emojis bli brottsligt om det används i en brottslig kontext?

2020-11-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Kan uttryck bestående av emojis bli brottsligt om den används i en brottslig kontext?
SVAR

Hej!

Tack för din spännande fråga!

Kortfattat kan användandet av emojis inte i sig utgöra något brott. Däremot råder fri bevisprövning i Sverige (35 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)), således kan all form av kommunikation och allt annat åklagaren anser är av vikt för målet upptas i förundersökningen och förebringas som bevisning i en rättegång. Det kan bli aktuellt för att styrka att ett brott ägt rum.

Frekvent förekommande emojis kan nog sägas ha en någorlunda bestämd betydelse i vissa kontexter, även om innebörden av en emoji sällan, om än någonsin är otvetydig, kan möjligtvis styrka ett påstående om att kommunikationen avsåg något av åklagaren påstått konkret brottsligt. I ljuset härav får det nog ändå anses medföra ett begränsat bevisvärde, men helt utesluta dess värde som indicium kan man inte.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?