Hej! Är förtal av en avliden person lika allvarligt som om det hade riktats mot levande?

FRÅGA
Hej! Är förtal av en avliden person lika allvarligt som om det hade riktats mot levande? En död människa kommer ju inte må dåligt av förtalets konsekvenser eftersom han inte kan uppleva det, och om någon annan tappar förtroende av förtalet så stannar det ju bara hos denna.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt bästa för att svara på din fråga. Jag kommer att hänvisa mina svar från brottsbalken(BrB). Jag kommer att jämföra brottet förtal med förtal mot avliden.

Förtal

Brottet förtal innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter(5:1 BrB). Om det gäller ett grovt förtalsbrott kan påföljden bli fängelse i upp till 2 år. (5:2 BrB)

Förtal av avliden

Förtal av en avliden person kan utgöra ett brott, (5:4 BrB). För att förtal av en avliden person ska vara straffbart krävs att gärningen är sårande för de efterlevande eller att gärningen kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne. Har förtal riktats mot en avliden, får åtal väckas av den avlidnes efterlevande make, barn, förälder eller syskon och, om åtal av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt, av åklagare (5:5 2 st BrB). Förtalet av den avlidne är straffbart om gärningen är sårande för de efterlevande, eller gärningen annars, med beaktande av den tid som förflutit sedan den avlidne var i livet samt omständigheterna i övrigt, kan anses kränka den avlidnes frid. Om det gäller ett grovt förtal av avliden kan påföljden bli fängelse i upp till 2 år. (5:2 BrB).

Slutsats

Straffet i lagens mening är lika hårt för förtal av avliden, som det är för "vanligt" förtal. Brottet förtal av avliden finns till för att skydda släktingar och närstående till den som blivit förtalad. Som du själv säger är den personen död och kan inte uppleva förtalets konsekvenser, men dess närstående kan och det är därför lagen skyddar dem.

Hoppas du fått svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

My Stenquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1273)
2022-01-19 Förolämpning
2022-01-10 Polisanmälan av brott som begåtts av någon utomlands
2022-01-04 Förtal om jag anklagas för att ha kränkt och lurat någon?
2021-12-24 förtal om otrohet

Alla besvarade frågor (98652)