Hävning av köp av tjänst mellan näringsidkare

Hej,

jag har bundit mig i ett avtal (1år) för ett bokningsföretag. När jag får tjänsten skickad till mig så fungerar inte det systemet med det som jag använder. Det är svårt att hantera och i princip omöjligt att hantera med mina system. Påtalade detta direkt när tjänsten levererades, men de vägrar att häva avtalet och är inte tillmötesgående alls. Tvärtom, de har skickat en faktura på 4 månader. Och om jag betalar den fakturan på 5000kr så kommer de häva avtalet.

Får de göra såhär?

Mvh,

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga:
Av din fråga framgår inte riktigt tydligt om du som köpare av tjänsten gjorde detta i egenskap av konsument eller näringsidkare men eftersom att du beskriver att du har bundit dig till ett avtal för ett bokningsföretag utgår jag från att du gjort detta i egenskap av näringsidkare. Alltså förstår jag din fråga som så att du funderar kring grunderna för hävning av köp av tjänst mellan två näringsidkare.

Regleringen
I dagsläget finns ingen lag i svensk rätt som uttryckligen reglerar köp av tjänst mellan två näringsidkare. Istället präglas området av avtalsfrihet mellan parterna och därför blir avtalslagen (AvtL) tillämplig vid dessa rättsförhållanden.

Pacta sunt servanda - avtal ska hållas
Primärt gäller alltså vad du som köpare och säljaren har kommit överens och avtalat om.
Av din fråga framgår att du har bundit dig till avtalet under ett års tid. Alltså har ni ett gällande och bindande avtal som ska hållas och får enbart brytas vid förekomst av kontraktsbrott i enlighet med den avtalsrättsliga principen, pacta sunt servanda.

Ogiltighetsgrunder
Du beskriver att du vid leverans av tjänsten tidigt upplever att den inte fungerar i ditt system som du använder och att tjänsten är svårhanterlig. Det som blir avgörande här gällande ett eventuellt kontraktsbrott och således möjlighet till att ogiltigförklara avtalet och häva detsamma är att du och säljaren kommit överens innan köpet om att tjänsten ska vara i ett specifikt skick eller slag som är möjligt för ditt system att hantera och att tjänsten bör vara någorlunda lätthanterlig. I enlighet med god avtalssed har säljaren en upplysningsplikt och köparen har en undersökningsplikt innan köpeavtal ingås. I svensk rätt är köparens undersökningsplikt normalt ganska vidsträckt och man uppställer alltså krav på att köparen tagit reda på det som rimligen bör och kan förväntas av denne. Självklart har även säljaren en upplysningsplikt och om det är så att säljaren har lovat att tjänsten ska hålla ett visst mått som den inte håller och du som köpare var i god tro om detta, kan det tänkas innebära att säljaren svikligen förlett dig som köpare. Svek utgör grund för kontraktsbrott och på så vis skulle du kunna få avtalet ogiltigförklarat/hävt.
(30 § AvtL).

Huruvida de får fakturera dig på fyra månader samt en tilläggsfaktura på 5000 kr (antagligen för avbrutet avtal) beror helt och hållet på vad ni kommit överens om vid avtalets ingående, dvs. på vilka avtalsvillkor som uppställts. För att se vad som gäller måste du läsa i det avtal som du och säljaren har ingått för köpet. Om det är oklart eller om ingenting har avtalats gällande detta så gäller primärt vad ni som avtalsparter avsåg att avtala om. Om ni har avtalat om vad som gäller vid förtida uppsägning av avtal så kan avtalsvillkoren vara oskäliga med hänsyn till omständigheterna och på så sätt kunna jämkas.
(36 § AvtL).

Sammanfattningsvis skulle jag rekommendera dig att ta hjälp av en av Lawlines jurister för att utreda vad som gäller i ditt fall och eventuellt hjälpa dig med en hävning av köpet av tjänsten om så kanske är möjligt. Information om pris- och tidsbokning hittar du här.

Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”