FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/08/2015

Hävning av kontaktförbud

Hej!

Jag ansökte om kontaktförbud mot min expojkvän som gick igenom.

Klarar nu ej av tanken själv att ej få prata med honom då jag saknar honom och känner att saker ej blev utredda innan det blev som det blev. Kan man på något sätt ta bort det och i så fall hur?

Lawline svarar

Hej! Ett kontaktförbud gäller endast en viss period. Hur länge det gäller beror på vilken typ av kontaktförbud det rör sig om, se 4 § Lag (1988:688) om kontaktförbud. Om du inte vill vänta tills kontaktförbudet slutat gälla kan åklagaren, om det finns skäl till det häva eller ändra ett beslut som meddelats av rätten eller åklagare enligt 23 §. Du bör alltså vända dig till den åklagare som beslutat att kontaktförbudet skall gälla och diskutera en eventuell hävning av det. Om åklagaren finner det lämpligt, kommer beslutet om kontaktförbud att hävas.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare