Häva köp av fast egendom

2017-03-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej!Kan jag som säljare, av ett båthus, häva försäljningen tros att jag erhållit 10% i handpenning. Jag betalar självfallet tillbaka handpenningen.MvhBjörn
SVAR

Hej!

Huvudregeln vid köp är pacta sunt servanda - avtal skall hållas. Har du och köparen avtalat om att köpa/sälja båthuset skall detta genomföras. Ett undantag är om köparen inte kan fullgöra sin betalning. Båthus klassas som fast egendom enligt jordabalken och därmed faller det under jordabalkens 4 kap 26 § som reglerar säljarens rätt att häva köpet.

För att säljaren ska få häva köpet måste ett förbehåll om detta ha tagits in i köpehandlingen enligt 3 § 1 p. Om köparen inte betalar i tid har säljaren rätt till skadestånd (ofta handpenningen). Om du dock vill häva köpet utan anledning bryter detta mot avtalslagarna.

Mitt råd är att i så fall försöka sluta ett nytt avtal som innebär att du får behålla båthuset t.ex. mot ersättning till köparen.

Vänligen,

Alexandra Teorell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (859)
2021-01-22 ​Hur lång är en skälig frist enligt paketreselagen?
2021-01-20 Allmänt om hävning och skadestånd för hemresekostnader vid paketresor
2020-12-31 Ny avtalad leveranstid
2020-12-26 Hur gör man när SJ agerat felaktigt?

Alla besvarade frågor (88445)