Häva köp av fast egendom

2017-03-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej!Kan jag som säljare, av ett båthus, häva försäljningen tros att jag erhållit 10% i handpenning. Jag betalar självfallet tillbaka handpenningen.MvhBjörn
SVAR

Hej!

Huvudregeln vid köp är pacta sunt servanda - avtal skall hållas. Har du och köparen avtalat om att köpa/sälja båthuset skall detta genomföras. Ett undantag är om köparen inte kan fullgöra sin betalning. Båthus klassas som fast egendom enligt jordabalken och därmed faller det under jordabalkens 4 kap 26 § som reglerar säljarens rätt att häva köpet.

För att säljaren ska få häva köpet måste ett förbehåll om detta ha tagits in i köpehandlingen enligt 3 § 1 p. Om köparen inte betalar i tid har säljaren rätt till skadestånd (ofta handpenningen). Om du dock vill häva köpet utan anledning bryter detta mot avtalslagarna.

Mitt råd är att i så fall försöka sluta ett nytt avtal som innebär att du får behålla båthuset t.ex. mot ersättning till köparen.

Vänligen,

Alexandra Teorell
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?