FrågaKÖPRÄTTÖvrigt30/04/2020

Häva köp av bil? - Konsumetköplagen kontra köplagen.

Jag köpte bilen och körde hem. Bilen gick sönder på väg hem och fick bärgas till närmaste verkstad. Jag vill häva köpet. Är det möjligt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Jag utgår ifrån att du som privatperson har köpt en bil. Däremot skriver du inte om du har köpt bilen av en privatperson eller av ett företag. Detta är viktigt då det är två olika lagar som reglerar detta beroende på vem som är säljaren. Jag kommer därför först utreda vad som gäller om du som konsument köpt bilen av ett företag, vilket regleras av konsumentköplagen (KKL), och därefter utreda vad som gäller om du som privatperson köpt bilen av en annan privatperson, vilket regleras av köplagen (KöpL). I båda fall aktualiserar dock frågan om fel i varan, vilket är en förutsättning för att häva köpet i detta fall.

Vad gäller om bilen köpts av ett företag?

Du skriver att bilen gått sönder under hemfärden. Huruvida bilen är felaktig ska bedömas med hänsyn till bilens skick när du köpte bilen. Bilfirman ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL). Bilen är att bedömas som felaktig om den i fråga om kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Vidare bör bilen anses som felaktig om den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st KKL). Fel föreligger även om bilen inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL).

Om en vara, i detta fall bilen, är felaktig finns ett antal påföljder som du som konsument kan göra gällande (se 22 § KKL), bland annat att häva köpet. Du får häva köpet om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Det finns även möjligheter till skadestånd på grund av att bilen är felaktig (30 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa förutsättningar har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell (27 § KKL).

Vad gäller om bilen är köpt av en privatperson?

Bilen är bland annat att anses som felaktig om den inte stämmer överens med den kvalitet som följer av avtalet (17 § 1 stycket KöpL). Bilen är även att anses som defekt om den inte stämmer överens med sådana uppgifter som säljaren har lämnat i samband med köpet (18 § 1 stycket KöpL). Den relevanta tidpunkten för bedömning av fel i varan är när risken, ansvaret för varan, gick över på köparen (21 § 1 stycket KöpL). Denna risk går över på köparen när köparen har den aktuella varan i sin besittning (13 § KöpL). Även en vara som sålts i befintligt skick kan trots det vara felaktig om bilen avviker från det säljaren informerat dig om i samband med köpet och potentiellt underlåtit att informera om ett känt fel (19 § 1 stycket 1 punkten respektive 2 punkten KöpL).

Du som köpare har en undersökningsplikt (20 § 1 stycket KöpL). Undersökningsplikten innebär att du som köpare inte kan åberopa fel som skulle upptäckts vid en undersökning. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § 2 stycket KöpL). Om varan är felaktig har du som köpare rätt till bland annat prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § KöpL).

Vad gäller för dig?

Sammanfattningsvis kan det konstateras att båda lagarna ger möjligheten för hävning av köp, oavsett om du köpt bilen av en privatperson eller av en näringsidkare. Däremot är hävning av köp inte vanligtvis den primära påföljden vid fel i varan, särskilt vid köp mellan två privatpersoner. Om du kan häva köpet är beroende av hur omfattande felet är samt om du som köpare har uppfyllt din undersökningsplikt. Däremot är det en fråga som är svår för mig att besvara i och med att du inte har skrivit några närmare omständigheter i din fråga.

Hoppas att du har fåtts var på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Hittade du inte det du sökte?