Häva avtal om allmän visstidsanställning på grund av annat arbete?

FRÅGA
Kan jag häva ett anställningsavtal innan det här påbörjats? Detta handlar om en visstidsanställdning som träder i kraft 1/8-17. Har ej fått schemat ännu. Och ska skriva på för ett nytt jobb. Tacksam för snabbt svar.
SVAR

Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän visstidsanställning, allmänt
En allmän visstidsanställning är en form av tidsbegränsad anställning, 5 § LAS. Huvudregeln är att en visstidsanställning inte kan avslutas eller sägas upp i förtid, varken från din eller arbetsgivarens sida. Anledningen till detta är att en visstidsanställning redan har ett bestämt slutdatum. Även om du inte fått schemat än har du bundit dig till att arbeta efter schema under just denna tidsperiod.

Om det i ert avtal står att du ska arbeta ”från den 1/8 till x/x” är huvudregeln som jag angav ovan att anställningskontraktet inte går att avslutas i förtid, detta om inte avtalet anger annat. Har ni inte avtalat om att anställningen är uppsägningsbar är du skyldig att arbeta till och med slutdatum. Ett avtal som ingåtts ska hållas. Skulle du välja att avsluta anställningen i förtid kan du komma att bli ersättningsskyldig för de eventuella förluster arbetsgivaren drabbas av.

Avtal med ”dock längst till och med”
Om det i ert avtal eventuellt skulle stå att du ska arbeta ”dock längst till och med x/x”, innebär detta en möjlighet för både arbetsgivare och dig som arbetstagare att säga upp anställningen i förväg. Vanligtvis är det då en månads uppsägningstid om inte annat är avtalat.

Sammanfattning och rekommendation
Sammanfattningsvis beror det hela på av vad som framgår av ditt anställningsavtal och om ni avtalat om uppsägningsbar visstidsanställning. Enligt huvudregeln är du annars skyldig att arbeta avtalad tid. Oavsett vad som framgår av ert avtal råder jag dig till att tala med din arbetsgivare om din situation och hör med denne om du får lov att avsluta anställningen i förtid, om ni kan finna en lösning tillsammans. Jag rekommenderar dig att göra detta per omgående, eftersom arbetsgivaren då har längre tid på sig att hitta en ersättare och förmodligen blir mer motiverad att låta dig gå.

Önskar dig ett stort lycka till och jag hoppas du fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att höra av dig till Lawline igen vid ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?