Häva adoption

2016-05-28 i Adoption
FRÅGA
Kan jag som adoptivbarn häva min adoption?
SVAR

Hej!

Det är svårt att hantera frågor om adoption, då det nuvarande regelverket inte direkt är anpassat till situationer där adopterade personer vill häva sin adoption.
I regel är det omöjligt att upphäva en adoption, även om alla parter är överens. En adoption kan ogiltigförklaras genom extraordinära rättsmedel (resning eller klagan över domvilla) förklaras ogiltig. Detta kräver dock att någonting i adoptionsprocessen gått fel, t.ex. om någon väsentlig förutsättning för adoption förbisetts. Detta verkar dock inte vara fallet i er fråga, därför är ogiltlighetsreglerna inte tillämpligt.

Det enda andra alternativet skulle vara att genomföra en ny adoption, då rättsverkningarna av en adoption upphör när adoptivbarnet adopteras av annan än adoptantens make (4 kap. 7 § Föräldrabalken).

Hoppas detta har besvarat er fråga!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (544)
2020-09-26 Kan vi adoptera vårt fosterbarn?
2020-09-21 Kan man häva adoption?
2020-09-14 Biologiska pappans samtycke vid adoption
2020-09-08 Vad finns det för avgöranden från Högsta domstolen om adoption av en vuxen?

Alla besvarade frågor (84400)