Häva adoption?

2015-12-17 i Adoption
FRÅGA
1980 födde jag en son då jag var 16 år.Mina föräldrar adopterade honom. De hade båda grava alkoholproblem och min mor dog till följd av detta 1987. Min far lever och har stora problem och skulder i dag. Jag har 2 söner till och väldigt god kontakt med min förste son. De tre är som vilka bröder som helst i dag. Jag önskar att adoptionen hävs och att min förste son får ärva mig när den dagen kommer på lika villkor som de andra två. Vart ska jag vända mig och hur gör jag för att få igenom detta?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

En adoption kan inte hävas enligt svensk rätt, utan ska verkningarna av en adoption upphöra måste personen adopteras av någon annan än adoptivförälders make (detta framgår av föräldrabalken 4 kap 7 §).

En möjlighet skulle alltså vara, även om den kanske känns lite bakvänd, att du adopterar din son. Då har han samma ställning som dina andra söner. Svensk rätt ger möjlighet till adoption av vuxna, men tyvärr är det inte helt lätt att få igenom vuxenadoptioner. Ett tillstånd att adoptera ges enligt 4 kap. 6 § Föräldrabalken endast om adoptionen är till fördel för barnet och den som ansöker om adoptionen har, eller vill, uppfostra barnet eller om det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den sökande och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Vid vuxenadoptioner är det särskilt det senare man tittar på, alltså att det finns en särskild anledning till adoption med tanke på det personliga förhållandet. I ditt fall kan man ju verkligen tala för att det finns en särskild anledning i och med det, men om det räcker kan jag inte uttala mig om.

Ett annat, enklare alternativ, är att du skriver ett testamente där din bortadopterade son är förmånstagare och där dina tre sönder delar på arvet efter dig. Det finns inga hinder mot ett sådant testamente då det inte kränker de två andra sönernas arvslott.

Vänligen,Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (542)
2020-09-14 Biologiska pappans samtycke vid adoption
2020-09-08 Vad finns det för avgöranden från Högsta domstolen om adoption av en vuxen?
2020-09-07 Kan en förälder ensam adoptera gemensamma barn?
2020-09-04 Behåller man sin arvsrätt till den ursprungliga föräldern när man adopteras?

Alla besvarade frågor (84164)