Hastighetsskyltar saknas före fartkamera

2020-09-03 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej!Jag blev nyligen fotograferad av en fartkamera där det inte fanns någon hastighetsskylt före (åtminstone inom 2 km då jag och min sambo körde tillbaka för att kontrollera). Google maps hade heller ingen hastighet registrerad. Jag misstänker att hastigheten borde ha varit nånstans mellan 50 och 70 med hänsyn till området och trafiken. Kan jag ändå bli bötfälld?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är ja, du kan bötfällas för fortkörning även om det saknas någon hastighetsskylt före en fartkamera.

Trafikverket anger att inför många kameror finns även ett märke som visar vilken hastighet som gäller men det är inget krav. Det finns ingen bestämmelse i Vägmärkesförordningen som anger hur långt in från kameran ska hastighetsskylten placeras. Den senaste hastighetsskylten du passerat gäller, tills du passerar nästa hastighetsskylt. Vidare ska ett fordons hastighet anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. (14 § Trafikförordning)

Även om det saknas hastighetsbegränsningar bör du som förare kunna anpassa fordons hastighet med hjälp av bashastighet. Bashastigheten är generella hastighetsbegränsningar om ingen annan hastighetsbegränsning är angiven. Inom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen. Utom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen. (17 § Trafikförordning )

Jag rekommenderar att bestrida boten ändå. Du förlorar ingenting på det men får däremot en förklaring. Det är också möjligt att stolpen med hastighetsskylten har försvunnit av någon anledning. Trafikverket ska i så fall utreda om att hastighetsskyltar verkligen saknas trots att de skulle finnas på den vägen du körde.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Har du vidare funderingar, är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Orysia Sich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (877)
2021-04-19 Kan jag behålla min bil utlandsregistrerad trots hemvist i Sverige
2021-04-18 Vad händer om man kör 50 km/tim för fort på 70 sträcka?
2021-04-16 Spärrtid efter återkallelse av körkortet mot bakgrund av tidigare fortkörning
2021-04-15 Vart kan jag få tag på information om mitt körkort?

Alla besvarade frågor (91357)