hastighetsöverträdelse vid efterföljande

2021-07-13 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej Blev stoppad på motorväg där det är 120km/h.Civilpolisbilen har filmat en fordon på långt avstånd med sin mobiltelefon. Filmen börjar när bilen är utom synhåll och syns inte helatiden i bild. Polisen filmar sin egen hastighetsmätare och vägen av och till. Ibland är bilen försvunnen pga avståndet.Efter ca 4min kommer dom ikapp en bil när denna bromsar för en lastbil. Vägen är nu en 2+1. Man stannar mig och påstår att det är min bil som är på filmen.Vidare skriver polisen ihop en anmälan på 160km/h online i sin mobil , Jag nekar och hon trycker nekar i displayen. Jag får info om att det nu blir förhör. Får regler upplästa till viss del aldrig all info från polisen. vi är klara. Då kommer den unga manliga kollegan som tidigare hade en rätt otrevlig hotfullt uppträdande tillbaka. Hon visar sitt block med förhöret. Han drar då med henne bort till polisbilen och dom snackar med vakthavande igen. vakthavande som verkar rabiat och höjer rösten "sätt han på 170 om han nekar"Poliskvinnan kommer nu tillbaka smått skärrad och säger att det blir ett nytt förhör. Jag frågar varför. Du nekade så nu gäller 170km/h. Jag protesterar att det orimligt att dom ändrar anklagelserna. Säger att jag förutsätter att detta tas med i rapporten, ja självklart säger poliskvinnan. Polismannen kommer och tuppar sig igen, skriv på här. Vad är detta ?Bara att vi tagit ditt körkort. Jag protesterar. Jag vill ha det i väntan på beslut. Det går inte enligt lag. Vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur får polisen gå tillväga för att mäta fortkörning?

Utgångspunkten i svensk rättsordning är att det råder så kallad fri bevisföring och fri bevisprövning, vilket innebär att polisen via åklagaren är fri att framställa vilken bevisning de vill, och domaren prövar sedan värdet av bevisningen. Med det sagt, finns det ändå ett par vedertagna tillvägagångssätt som polisen använder sig av för att mäta hastighet. Vid hastighetsmätning vid ett efterföljande kan man inte mäta med laser som i vanliga fall, utan istället mäter de framförvarande fordon utifrån den egna genomsnittshastigheten vid olika punkter, under en viss sträcka. Detta kan göras antingen genom ett speciellt verktyg som beräknar detta själv inbyggt i polisbilen, eller manuellt av polisen som följer efter och då spelar ibland polisen in sin egen hastighet som bevis för hur snabbt de kört och därmed hur snabbt bilen framför kör (RPSFS 2012:4, FAP 331-7, RPSFS 2012:22, FAP 331-8). Det är en svår metod att göra manuellt, och därför görs vanligtvis visst avdrag som säkerhetsmarginal, vanligen mellan 10-20 km/h dras av. Det är inte heller ovanligt att en polis åberopas som vittne i dessa sammanhang, för att intyga körningen och mätningen. Det är sedan upp till domstolen att i det enskilda fallet bedöma om bevisningen räcker, men det är som utgångspunkt en vedertagen metod som godkänns om den är utförd enligt polisens instruktioner.

Kan du begära att ha kvar körkortet i väntan på beslut från Transportstyrelsen?

Kort sagt har polisen lagstöd för att omhänderta ditt körkort på plats, då de ska göra detta om det är sannolikt att ditt körkort kommer bli återkallat av Transportstyrelsen (5 kap. 7§ körkortslagen). Att köra för fot utgör sådan grund enligt lagen (5 kap. 3§ 4p körkortslagen). Ibland beviljar polisen att man får köra bil ytterligare 48 timmar, men de omhändertar ändå körkortet och skickar uppgifterna till Transportstyrelsen som är den myndighet som fattar beslut om du ska få tillbaka körkortet, eller om du ska få det återkallat en viss tid.

Ditt körkort kommer sannolikt bli återkallat av Transportstyrelsen med en spärrtid, då du rapporterats för att ha kört mer än 30 km/h på en 120 väg. Du kommer även från Transportstyrelsen få tillfälle att yttra dig i ärendet. Spärrtiden kan sättas till mellan 1 månad och 3 år (5 kap. 6§ körkortslagen).

Om Transportstyrelsen beslutar att återkalla ditt körkort ges vanligtvis vid hastighetsöverträdelse ett par månaders spärrtid om du inte tidigare fått körkortet återkallar, och då behöver du inte som utgångspunkt ta nytt körkort. Om du inte bara misstänkts för hastighetsöverträdelse utan även annan brottslighet, kan spärrtiden bli längre. Om du även misstänks för exempelvis grov vårdslöshet, sätts spärrtiden till lägst 1 år och då måst du ta nytt körkort (5 kap. 6§ körkortslagen).

Är polisen beteende okej?

Som utgångspunkt skulle jag säga att polisen givetvis inte får ändra den rapporterade hastigheten bara för att du bestrider, det finns inget stöd för dem att göra detta. Jag kan endast spekulera kring varför de gjorde så, men det skulle exempelvis kunna röra sig om att de gjort ett generösare avdrag inledningsvis, och sedan justerat detta, men även detta låter underligt. Du kan vända dig till Polismyndigheten och begära ut underlaget i ärendet, men det kan finnas risk att sekretess på grund av pågående förundersökning föreligger. Om inget annat kommer du bli slutdelgiven underlaget i ärendet när polisen är klar, och då kan du kontrollera hur detta har antecknats i ärendet.

Vad händer nu?

Då du har bestridit fortkörningen kommer utredningen färdigställas av polisen. Därefter kommer det redovisas till åklagaren som fattar beslut i frågan om åtal ska väckas vid tingsrätt eller inte. Du har rätt att begära att ärendet tas till tingsrätten, och där kan du då påkalla förhandling. Du kan vid förhandlingen då redogöra för din sida av händelsen och ge in egen bevisning i ärendet eller begära att vittnen hörs och liknande. Där ska då åklagaren sannolikt genom exempelvis videofilmen och polisens vittnesmål ställa det bortom rimligt tvivel att du gjort dig skyldig till gärningen.

Det du är misstänkt för är sannolikt hastighetsöverträdelse. Har man dessutom framfört fordonet trafikfarligt kan gärningen utgöra vårdslöshet i trafik. För hastighetsöverträdelse får man penningböter, och blir du misstänkt för 160 eller 170 km /h på en 120 väg lär du få det högsta penningbeloppet på 4000 kr. För vårdslöshet i trafik får man istället dagsböter som beräknas utifrån din inkomst (1§ trafikbrottslagen).

Sammanfattning och råd

Sammantaget kan jag säga att det nog inte är alltför ovanligt att polisen på detta sätt mäter hastighet på bilar vid ett efterföljande. Beroende på vilken metod som de använder, förutsätts viss utbildning och att mätningen sker på ett visst sätt för fällande dom i tingsrätten. Då jag inte vet mer om ärendet kan jag inte uttala mig om huruvida mätningen uppfyller dessa krav eller inte. Du har istället rätt att påkalla förhandling i tingsrätt så du kan få saken utredd och lägga fram din historia. Jag kan tyvärr inte svara på varför poliserna gjorde som de gjorde. Om du blivit illa behandlad av en polis, kan du göra en anmälan hos Justitieombudsmannen, läs mer om det på deras hemsida. Har du vidare frågor om ditt körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen, läs mer på deras hemsida.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor! Du är välkommen att återkomma till oss om du har ytterligare frågor. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1228)
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?
2021-10-03 hur överklagar man fortkörningsböter?

Alla besvarade frågor (96475)