Hastighetsöverträdelse under prövotid

2021-05-23 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej körde 149km/h på en 110 väg fick böter på 4000kr och de tog mitt körkort. Nu väntar jag på papper från transportstyrelsen där jag ska försöka ge en förklaring varför jag borde få ha kvar mitt körkort. Har fortfarande prövotid på körkortet men finns det möjlighet att jag kan undvika att få körkortet indraget och få någon sorts varning istället?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar frågan som att du kört 39 km/h över tillåten hastighetsgräns varpå du undrar om det finns möjlighet att undvika att få körkortet indraget och endast få en varning.

I ditt fall kommer Körkortslagen (KörkL) att vara tillämplig.


Återkallelse av körkort vid fortkörning

Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till en hastighetsöverträdelse och det inte är att anses som ringa (5 kap. 3 § 4 p. KörkL).

Vad är en hastighetsöverträdelse som inte är att anses som ringa?

Det går inte att genom att läsa lagtexten få sig en uppfattning om vad som ska anses som en hastighetsöverträdelse som är ringa respektive inte. Detta gör att man måste vända sig till förarbeten och praxis (Prop. 1992/3:189 s. 3-4). I förarbeten har man sagt att hastighetsöverträdelser med mer än 30 km/h inte ska ses som ringa. Detta innebär att det kan ske ett återkallande av ett körkort om man framför fordonet med mer än 30 km/h över tillåten hastighetsgräns. Det finns vissa situationer där körkortet kan återkallas om man kör 20 km/h över tillåten hastighetsgräns, detta gäller exempelvis utanför skolor där hastighetsgränserna generellt sätt är låga.

I din bakgrundsinformation anges det att du kört 39 km/h över tillåten hastighetsgräns. En hastighetsöverträdelse av denna art bör inte anses som ringa. Av den anledningen har polisen tagit ditt körkort, då det på sannolika skäl kan antas att ditt körkort kommer att bli återkallat på grund av en fortkörning som inte är av ringa art.

Prövotid

För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov råder det en prövotid på två år från dagen för provet (3 kap. 18 § KörkL). Om körkortshavaren får sitt körkort indraget under dessa två år, alltså under prövotiden, så behöver denne person genomföra ett nytt körkortsprov. Detta innefattar bägge delarna, det vill säga både körprovet och kunskapsprovet.


Sammanfattning av din situation

Sannolikheten att du enbart kommer att få en varning är väldigt låg. I förarbeten till lagstiftningen har det framförts att hastighetsöverträdelser med mer än 30 km/h inte ska anses som ringa. Du har kört 39 km/h över tillåten hastighetsgräns, vilket bör vara en trafikförseelse som inte kan förenas med enbart en varning.

Transportstyrelsen kommer att att skicka hem ett brev till dig, där du får möjlighet att yttra dig i ärendet. Om det är så att du har ett stort behov av körkortet i ditt yrke, så är det viktigt att du framför detta. Mitt tips är även att framföra att omhändertagandet av körkortet påverkar dig på ett socialt plan, om nu så är fallet. Har du inga anmärkningar tidigare från trafikbrott kan även detta lyftas i yttrandet.

Med tanke på att du fortfarande har prövotid på körkortet, så kommer du dessvärre att få göra om både körkorts- och kunskapsprovet om Transportstyrelsen väljer att återkalla ditt körkort. Avslutningsvis kan sägas, utifrån din bakgrundsinformation, så är min bedömning att det inte kommer att bli aktuellt med enbart en varning. I slutändan är det dock Transportstyrelsen som avgör detta.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar.
Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1270)
2022-01-14 Får man öka farten när någon kör om?
2022-01-14 Olovlig körning
2022-01-12 Kan polisen upprätta en anmälan i efterhand ang. vårdslöshet i trafik?
2021-12-31 Vad får man för straff vid rattfylleri?

Alla besvarade frågor (98572)