Hastighetsöverträdelse under prövotid

2020-04-19 i Trafikbrott
FRÅGA
Körde 156km/h på en 80 väg har fortfarande prövotid kvar. Hur kommer det bli då
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsregler kring körkortsingripanden vid hastighetsöverträdelser regleras främst i körkortslagen.

Prövotid
Från det att man har fått sitt körkort råder det en prövotid i två år (3 kap. 18 § första stycket körkortslagen). Om man får sitt körkort indraget under dessa två år (det vill säga under prövotiden), behöver man genomföra ett nytt körkortsprov. Detta gäller såväl körprovet som kunskapsprovet.

Körkortsingripande
Närmare förutsättningar för när ett ingripande av körkort ska ske regleras i 5 kap. körkortslagen. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen).

Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet alltså inte återkallas. Vid återkallelse av körkort beslutar Transportstyrelsen även om en spärrtid. Körkortet är återkallat under spärrtiden och inget nytt körkort får tillverkas under denna tid (5 kap. 6 § körkortslagen).

Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtexten utan tydliggörs i praxis och förarbeten. Av förarbeten framgår att ett överskridande med mer än 30 km/ h inte utgör en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör över 30 km/ h från högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan en återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h.

Vad gäller om man kör 156 km/ h på en väg där högsta tillåtna hastighet är 80 km/ h?
Den relevanta frågan i ditt fall är huruvida överträdelsen är att betrakta som ringa eller inte, för att avgöra om körkortsingripande kan komma ifråga. I ditt fall har du kört 156 km/ h vilket innebär en hastighetsöverträdelse med 76 km/h jämfört med högsta tillåtna hastighet.

Utifrån den praxis och förarbeten som utvecklats, är detta inte att betrakta som en ringa hastighetsöverträdelse. Det innebär således att ditt körkort kan komma att återkallas. Eftersom du fortfarande har tid kvar av prövotiden, kommer ett nytt körprov och kunskapsprov att behöva genomföras för att du ska kunna få körkort igen. Härtill ska också den spärrtid som Transportstyrelsen beslutar om beaktas. Vid fortkörning kan utöver ett återkallande av körkort, även böter fastställas. Bötesbeloppet avgörs utifrån hur snabbt man har kört samt vilken den högsta tillåtna hastigheten som gällt på vägen ifråga. Det görs en bedömning i varje enskilt fall.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1090)
2021-02-27 Återkalla erkännande vid hastighetsöverträdelse
2021-02-27 Kan man dömas för rattfylleri om blodprovet visar positivt för narkotika trots att man inte är påverkad?
2021-02-27 Alkoholmätare i bil och flourskölj med alkohol
2021-02-27 Finns det förmildrande omständigheter vid fortkörning?

Alla besvarade frågor (89654)