Hastighetsöverträdelse på motorväg

2021-04-11 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej !Jag tog mitt körkort för ungefär 8 månader. Idag blev jag stoppad av polis för fortkörning på en motorväg. Jag körde 88 km på en 70 väg. Detta är första gången jag blir stoppad av polis någonsin. Bilen är min makes. Jag fick ordningbot som jag erkände och skrev under och han sa att jag skulle få hem inbetalningskort och böter på 2400 kr som jag ska betala inom en månad på. Kommer mitt körkort bli indraget också?Hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Omhändertagande av körkort
Polisen ska omhänderta ett körkort om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas med anledning av hastighetsöverträdelse (5 kap. 7 § första stycket 2 körkortslagen). Polisen skickar inom 48 timmar körkortet och beslutet om omhändertagande till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen tar därefter beslutet om körkortet ska återkallas eller inte (jfr 7 kap. 2 § första stycket 7 körkortslagen).

Transportstyrelsen får således information om trafikbrott och företeelser genom att polisen omhändertar körkortet. De kan även inhämta information för deras utredningar från domar, strafförelägganden och ordningsförelägganden.

Återkallelse av körkort vid fortkörning
Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet alltså inte återkallas.

Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtext utan tydliggörs i praxis och förarbeten (jfr prop. 1992/93:189 s. 3–4). Överskridande med mer än 30 km/ h utgör inte en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör mer än 30 km/ h från högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h.

Vid bedömningen av huruvida en överträdelse är att anse som ringa eller inte ska således främst beaktas i vilken mån högsta tillåtna hastighet har överskridits. Vid sidan av detta ska emellertid också omständigheterna i det specifika fallet vägas in. Väg- och siktförhållandena, trafikintensiteten på den aktuella vägen och huruvida gångtrafikanter förekommer är faktorer som kan beaktas för att avgöra om det är ringa eller inte.

Reflektioner avseende ditt fall
Du har kört 18 km/h för fort i jämförelse med högsta tillåtna hastighet. Det utgör enligt gällande rätt en ringa hastighetsöverträdelse, vilket som utgångspunkt inte ska medföra att ett körkort återkallas.

Därtill har polisen inte omhändertagit ditt körkort på plats. Det vanligaste är att ett körkortsingripande initieras av att polisen omhändertar körkortet. Polisen ska nämligen omhänderta ett körkort om det är troligt att det kommer att återkallas av Transportstyrelsen.

Utifrån din redogörelse och gällande rätt bör ditt körkort inte återkallas av Transportstyrelsen.

Önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1228)
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?
2021-10-03 hur överklagar man fortkörningsböter?

Alla besvarade frågor (96466)