Hastighetsöverträdelse med prövotid, behöver man ansöka om ett nytt körkortstillstånd efter spärrtid?

2021-05-27 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej,Min son riskerar att få sitt körkort återkallat pga hastighetsöverträdelse, han körde 147,7 på E4 där högsta hastighet är 110 km/h, han har dessutom prövotid kvar. Min fråga gäller nu körkortstillståndet. Hans körkortstillstånd har fortfarande giltighetstid kvar. Kommer han att behöva ansöka om ett nytt sådant ändå när spärrtiden är slut, eller kommer det som tidigare utfärdats att vara giltigt? Till saken hör att han har en adhd-diagnos vilket innebär att läkarintyg måste skickas in, och detta brukar ta extra tid när det gäller ansökan. Han vill såklart ha tillbaka körkortet så fort som möjligt då det behövs i hans jobb.MvhJenny
SVAR

Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om återkallande av körkort finns i körkortslagen. Regler som avser olovlig körning finner du i lagen om straff för vissa trafikbrott.

Blir körkortet återkallat?

Körkortet kan bli återkallat om man kör för fort, om det inte endast är en mindre överträdelse, detta står i körkortslagen 5 kap 3§ fjärde punkten. Generellt kan man säga att gränsen till vad som är en mindre överträdelse går vid 30 km/h över hastighetsbegränsningen, det vill säga att om du kör fortare än 30 km/h över hastighetsbegränsningen så kan körkortet återkallas. Om du kör på en väg med lägre hastighetsbegränsning, 30 km/h eller lägre, är gränsen lägre för när körkortet återkallas. För de vägar med lägre hastighetsbegränsning räcker det med att köra 20 km/h eller mer över hastighetsbegränsningen. Eftersom att du körde för fort riskerar du att få böter.

Spärrtid för att ta körkort

Under en spärrtid kan en person inte få ett nytt körkort utfärdat. (3 kap. 9 § Körkortslagen). Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på spärrtiden utifrån det enskilda fallet. Exakt hur lång tid ditt körkort blir indraget är svårt att svara på då det även beror på andra omständigheter.

Ny ansökan för körkortstillstånd

Vad som krävs för att få ett nytt körkort tillverkat efter återkallelse beror bland annat på varför ditt körkort har varit återkallat, om återkallelsetid (spärrtid) har bestämts och i så fall hur lång den har varit och om du har en prövotid på ditt körkort. I vissa fall utfärdar transportstyrelsen ett nytt körkort utan någon speciell prövning.

Enligt Transportstyrelsens hemsida står det följande om körkortsåterkallelse under tiden man har prövotid

"Alla nyblivna körkortstagare i Sverige får en prövotid på två år. Prövotid innebär att om du under denna tvåårsperiod gör dig skyldig till någon förseelse som leder till att körkortet återkallas, måste du göra ett nytt körkortsprov (kunskapsprov och körprov) innan ett nytt körkort kan tillverkas."

Överklagan av Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsens beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt och du ska i brevet ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ska ha kommit till Transportstyrelsen inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Denna information finner du på Transportstyrelsens hemsida

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1270)
2022-01-14 Får man öka farten när någon kör om?
2022-01-14 Olovlig körning
2022-01-12 Kan polisen upprätta en anmälan i efterhand ang. vårdslöshet i trafik?
2021-12-31 Vad får man för straff vid rattfylleri?

Alla besvarade frågor (98572)