FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott07/06/2021

Hastighetsöverträdelse med 11 km/h över tillåten hastighetsgräns

Hej!

Jag körde 51 km/h på en 40-väg alltså 11km/h för snabbt och jag fick en böter på 2400kr!

Jag är under prövotid fortfarande!

Jag har blivit av med mitt körkort tidigare då jag hade krockat i någon bakifrån och då så gjorde transportstyrelsen ett körkortsingripande och drog in mitt körkort!

Min fråga är kan transportstyrelsen göra samma sak nu och dra in mitt körkort för jag kört 11 km/h för fort alltså kan mitt tidigare indragna körkort påverka mitt nya körkort? Jag ställde frågan till polisen men han sa att troligen så kommer du inte få indraget då du inte kört så fort men att jag skulle få böter!

Tacksam för svar :)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du kört 11 km/h över tillåten hastighetsgräns och att du undrar om detta kommer leda till ett körkortsingripande.

I detta fall kommer Körkortslagen (KörkL) att vara tillämplig.


Återkallelse av körkort vid fortkörning

Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till en hastighetsöverträdelse och det inte är att anses som ringa (5 kap. 3 § 4 p. KörkL).

Vad är en hastighetsöverträdelse som inte är att anses som ringa?

Det går inte att genom att läsa lagtexten få sig en uppfattning om vad som ska anses som en hastighetsöverträdelse som är ringa respektive inte. Detta gör att man måste vända sig till förarbeten och praxis (Prop. 1992/3:189 s. 3-4). I förarbeten har man sagt att hastighetsöverträdelser med mer än 30 km/h inte ska ses som ringa. Detta innebär att det kan ske ett återkallande av ett körkort om man framför fordonet med mer än 30 km/h över tillåten hastighetsgräns. Det finns vissa situationer där körkortet kan återkallas om man kör 20 km/h över tillåten hastighetsgräns, detta gäller exempelvis utanför skolor där hastighetsgränserna generellt sätt är låga.

I din bakgrundsinformation anges det att du kört 11 km/h för fort. Min bedömning är att detta ensamt inte borde leda till ett körkortsingripande om man ser till praxis.

Tidigare trafikförseelser

I din bakgrundsinformation angav du att ditt körkort tidigare blivit omhändertaget på grund av en olycka. Detta kan ha betydelse för frågan, då tidigare förseelser i trafiken också kan vara av betydande vikt för frågan om ett körkortsingripande. Det går att utläsa att ett körkort kan bli återkallat på grund av att man genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja att rätta sig efter gällande trafikregler och trafiksäkerhetens intressen (5 kap. 3 § 3 p. KörkL). Detta lagrum tar sikte på förseelser som är straffbelagda, som exempelvis hastighetsöverskridanden, vårdslöshet i trafik m.m. Med upprepade trafikförseelser menas vanligen minst tre förseelser.

Vad innebär det att du fortfarande har prövotid kvar?

För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov råder det en prövotid på två år från dagen för provet (3 kap. 18 § KörkL). Om körkortshavaren får sitt körkort indraget under dessa två år, alltså under prövotiden, så behöver denne person genomföra ett nytt körkortsprov. Detta innefattar bägge delarna, det vill säga både körprovet och kunskapsprovet.Sammanfattning av din situation

Utifrån din bakgrundsinformation, så är min uppfattning att ditt körkort inte kommer att återkallas. Hastighetsöverträdelsen med 11 km/h över tillåten hastighetsgräns borde ses som en ringa trafikförseelse. Tidigare trafikförseelser kan som ovan nämnt ha betydelse för frågan om ett körkortsingripande (5 kap. 3 § 3 p. KörkL). I lagkommentaren till bestämmelsen anges det med upprepade trafikförseelser avses minst 3 stycken.

Min uppfattning är att du kommer kunna undvika att få ditt körkort indraget i detta fall. Det är dock viktigt att nämna att det slutligen är Transportstyrelsen som avgör i frågan.

Vid fler funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo