Hastighetsöverträdelse i Lettland

2015-12-25 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej , Jag körde 127km/h i 70 km/h väg i latvia , polisen stoppade mig , vad blir följden ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Hur din överträdelse av trafikföreskriften i Lettland kommer att bedömas vet jag tyvärr ingenting om. Däremot kan det under vissa förutsättningar bli aktuellt med en brottmålsprocess i Sverige. För det första krävs att ett svenskt straffbud har överträtts.

Enligt 3 kapitlet 17 § Trafikförordningen är hastighetsöverträdelse ett brott. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelsen i 3 kapitlet 17 § döms enligt 14 kapitlet 3 § Trafikförordningen för penningböter. Enligt 2 § Lag om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands tillämpas Trafikförordningen även i fråga om gärning varigenom någon utomlands överträtt motsvarande föreskrift som gällde på gärningsplatsen. Förutsatt att hastighetsöverträdelsen även i Lettland är brottslig kan alltså Trafikförordningen tillämpas på dig. Det krävs inte full identitet mellan den svenska och det lettiska regeln.

Hastighetsöverträdelsen skulle också kunna falla under 1 § Lag om straff för vissa trafikbrott (förkortas TBL) där du för vårdslöshet i trafik kan dömas till dagsböter eller för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst 2 år. Enligt 1 § Lag om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands gäller TBL även i fråga om gärning som begåtts utomlands.

För att en brottmålsprocess i Sverige ska bli aktuellt krävs för det andra att svensk domstol är behörig. Svensk domstol är exempelvis behörig om du är svensk medborgare, har hemvist i Sverige eller om du befinner dig i Sverige och det för brottet kan följa fängelse i mer än 6 månader, se 2 kapitlet 2 § 1 stycket Brottsbalken ( förkortas BrB). Enligt 2 kapitlet 2 § 2 stycket BrB gäller inte första stycket om gärningen är fri från ansvar enligt lagen i Lettland. Detta innebär ett krav på dubbel straffbarhet.

Mitt svar ger som sagt endast förutsättningarna för en brottmålsprocess i Sverige. Jag hoppas att du ändå har fått ett någorlunda svar på din fråga!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1029)
2020-10-28 Körkortsingripande vid hastighetsöverträdelse
2020-10-27 Fastnat på fartkamera - vad gäller?
2020-10-25 Jag tror att jag åkte fast i fartkamera så jag undrar hur lång tid tar det till brevet kommer hem ?
2020-10-25 Brott mot trafikförordningen

Alla besvarade frågor (85591)