Har vi juridiskt sett gemensam ekonomi fram tom att skilsmässan "går igenom" eller upphör mitt ansvar i och med inlämnandet av skilsmässoansökan?

2020-01-16 i Bodelning
FRÅGA
Min fru drar på sig skulder som hon inte kan betala. Nu blir det skilsmässa men med 6 mån betänketid eftersom vi har barn. Min fråga blir: Har vi juridiskt sett gemensam ekonomi fram tom att skilsmässan "går igenom" eller upphör mitt ansvar i och med inlämnandet av skilsmässoansökan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Bestämmelserna om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Utgångspunkten är att både du och din maka har delad ekonomi fram till och med den dagen då er skilsmässa går igenom enligt 1:4 ÄktB. Dock innebär inte detta att du kommer behöva stå för alla nya skulder efter inlämnandet av skilsmässoansökan.

"Bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes"; 9:2 § ÄktB.

Dagen för talan utgår från den s.k. "kritiska tidpunkten", d.v.s. den dag då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Vidare av 9:3 § framgår det att ni båda är skyldiga att redovisa era egendomar fram tills att bodelningen förrättas. Man kan också begära direkt bodelning vid en pågående mål om äktenskapsskillnad, 9:4 ÄktB.

Din fråga
Ni har delad ekonomi fram tills att skilsmässan går igenom. Utgångspunkten är din frus nya skulder inte kommer påverka bodelningen, då bodelningen utgår från den kritiska punkten. Observera att detta inte är 100% då undantag finns till 9:2 §. Jag rekommenderar dig upprätta en bouppteckning som en bodelningsförättare kan hjälpa dig med. En bouppteckning kan användas som bevis vid en eventuell tvist vid bodelningen. Ett annat alternativ är du begär en direkt bodelning.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2630)
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?

Alla besvarade frågor (84340)