Har vi blivit arvlösa på grund av deras testamenten?

2019-10-27 i Testamente
FRÅGA
Min mamma hade en broder som avled och testamenterade allt till sin hustru med full förfogande rätt eftersom dom inte hade några barn. Nu har även hans hustru avlidit och har testamenterat allt till sin bror och syskonbarn ingenting till oss. Vi fyra på mammas brors sid är nu arvslösa. Stämmer detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du och dina tre släktingar har blivit arvlösa till följd av de testamenten som din mammas bror och hans hustru har skrivit.

Jag kommer att utgå från följande i mitt svar:

- Din mamma och minst en av hennes föräldrar är avlidna. Det beror på att du annars inte skulle ha rätt att ärva din mammas bror enligt de svenska arvsreglerna.

- De andra tre släktingarna som du hänvisar till har rätt att ärva din mammas bror. Därmed är någon av dem förälder till din mamma och hennes bror, eller så är de allihop syskon eller syskonättlingar till dem.

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB), som innehåller regler om arv och testamenten.

Den legala arvsordningen ger er rätt till efterarv

De lagregler som anger vem som har arvsrätt kallas för den legala arvsordningen. Den gäller så länge det inte finns något testamente. Om det finns ett testamente gäller det alltså istället för lagreglerna, i den mån det är giltigt.

När en gift person avlider har dennes make arvsrätt i första hand enligt den legala arvsordningen (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Maken går därmed "före" den avlidna personens övriga arvingar. De övriga arvingarna har dock fortfarande rätt till sitt arv efter den avlidna personen – arvsrätten skjuts bara upp tillfälligt, för att "återuppstå" när även den efterlevande maken avlider.

Därför finns det något som kallas för efterarv. Det ger arvingarna till den först avlidna personen rätt att ärva en viss andel av den efterlevande makens egendom när den personen har dött. De får på så sätt ut sitt arv i efterhand (3 kap. 2 § första stycket, första meningen ÄB).

I ditt fall har du och dina släktingar rätt till efterarv efter din mammas bror, enligt den legala arvsordningen (2 kap. 2 § och 3 kap. 2 § första stycket, första meningen ÄB). Som jag nämnde ovan kan ett testamente dock påverka det. Er faktiska rätt till efterarv avgörs därför av hur din mammas brors testamente är formulerat.

Egendom kan testamenteras bort med fri förfoganderätt eller full äganderätt

Du har skrivit att din mammas bror testamenterade all sin egendom till sin hustru med "full förfoganderätt". Det är för mig lite oklart hur det ska tolkas, eftersom det framstår som en blandning av de två olika sätt som makar kan testamentera egendom till varandra på.

De två olika sätten som jag syftar på kallas för fri förfoganderätt och full äganderätt. Det finns en viktig skillnad mellan dem:

- Egendom som en make har fått med fri förfoganderätt får maken inte testamentera bort (3 kap. 2 § första stycket, andra meningen ÄB).

- Egendom som en make har fått med full äganderätt får maken testamentera bort om hen vill det.

Hustrun till din mammas bror hade därmed bara rätt att testamentera bort er efterarvsandel om hon fick full äganderätt till sin makes egendom genom testamentet. Isåfall har du och dina släktingar blivit arvlösa.

Det är dock möjligt att "full förfoganderätt" ska tolkas som fri förfoganderätt, eftersom det liknar det. Då har ni inte blivit arvlösa, utan har kvar er rätt till efterarv.

På grund av det för mig oklara begreppet "full förfoganderätt" kan jag tyvärr inte avgöra vad som gäller i ert fall. Det kan iallafall vara bra att veta att din mammas brors testamente som utgångspunkt ska tolkas utifrån vad som tros ha varit hans vilja (11 kap. 1 § första stycket ÄB).

Eventuellt ska hustruns testamente ge vika för er efterarvsrätt

Som jag nämnde ovan hade din mammas brors hustru inte rätt att testamentera bort ert efterarv om hon ärvde din mammas brors egendom med fri förfoganderätt. Frågan är vad du och dina släktingar isåfall kan göra för att få ut ert efterarv.

Det går att klandra ett testamente om det uppfyller någon av lagens grunder för ogiltighet (14 kap. 5 § första stycket och 13 kap. ÄB). Av vad jag har kunnat läsa mig till verkar det dock som att ett borttestamenterat efterarv inte omfattas av ogiltighetsgrunderna.

Istället kan en eventuell lösning vara att din mammas brors hustrus testamente ska anses giltigt, men bara i den mån som det inte omfattar er efterarvsandel. Det skulle isåfall innebära att du och dina släktingar ska få ut ert efterarv innan hustruns bror och syskonbarn ärver henne i enlighet med hennes testamente.

Sammanfattning och råd

Jag kan inte svara på om du och dina släktingar har blivit arvlösa, eftersom det beror på hur din mammas brors testamente ska tolkas.

Enligt min uppfattning finns det därmed två möjliga scenarion.

1. Ni har blivit arvlösa om din mammas brors testamente anses innebära att hustrun ärvde hans egendom med full äganderätt.

2. Ni har rätt till ert efterarv om din mammas brors testamente anses innebära att hustrun ärvde hans egendom med fri förfoganderätt.

I fall nummer två har jag inte kunnat hitta någon klar information om hur ni ska gå till väga för att begära ert efterarv. Däremot verkar det som att er rätt till efterarv isåfall eventuellt kan gå före hustruns brors och syskonbarns arvsrätt enligt hennes testamente.

På grund av oklarheten vill jag råda er att ta hjälp av en jurist om ni vill gå vidare med frågan om ert efterarv. Det kan vara bra att veta att Lawline har en egen juristbyrå som kan hjälpa er vidare. Vid intresse kan ni boka en tid med våra jurister via hemsidan eller kontakta juristbyrån via mail på info@lawline.se.

Ni är också alltid välkomna att skicka in en ny fråga eller ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2553)
2020-08-07 Vad innebär det att ärva en laglott?
2020-08-06 Kan jag ändra mitt testamente eller måste jag upprätta ett nytt?
2020-08-06 Kan ett testamente till fördel för den efterlevande maken upprättas?
2020-08-04 Kan min avlidne partners son avstå arv om sekundoförordnande?

Alla besvarade frågor (82647)