Har vårdnadshavare rätt att få ta del av barns nya adress?

2021-03-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej. Min 17-årige son är skriven hos sin pappa på annan ort. Vi har gemensam vårdnad. Nu har jag fått reda på att de ska flytta. Sonen kan ju anmäla sin flytt själv och då behöver/kan jag inte godkänna den. Kommer jag få brev från Skatteverket om min sons nya adress?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni har gemensam vårdnad har ni båda rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter tillsammans (6 kap. 11 och 13 §§ föräldrabalken).

För barn under 18 år ska en flyttanmälan göras av barnets vårdnadshavare. Om en av vårdnadshavarna anmäler detta ska den andra vårdnadshavaren bli underrättad och ges tillfälle till att samtycka flyttanmälan. Båda vårdnadshavarna måste alltså i regel godkänna barnets adressändring.

Barn som har fyllt 16 år har dock rätt att själva göra en flyttanmälan (30 § st 1 folkbokföringslagen). Det innebär att en flyttanmälan kan göras utan föräldrarnas underskrift (se mer på Skatteverkets hemsida).

Trots att din son kan göra en egen flyttanmälan har du som vårdnadshavare fortfarande rätt få information och bestämma i frågor som gäller barnet fram till att denne blir myndig. Därför bör du få information från Skatteverket gällande din sons adressändring och om inte, har du rätt att få det av den andra vårdnadshavaren.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Sophie Cronenberger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91320)