Har vår mor arvsrätt eller går arvet till oss söner?

2018-10-13 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Vi har en fråga angående Arvskifte det gäller ett Fritidshus. Lagfaren ägare är vår far. Han avled för någonmånad sedan. Han gifte sig med vår mor 1958 och skildes 1977 sedan gifte de sig igen 1981 för att sedan skiljas igen 1992.Vid köpet av fritidshuset 1970 var de gifta. Vår far står som ägare 1/1. Så nu undrar vi hur arvet av Fritidshuset fördelas.Vår mor lever och har aldrig varit omgift.Vi är tre bröder som som är söner till vår far och mor.Har vår Mor någon Arvsrätt till fritidshuset eller går arvet till oss tre söner.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsrätt finns i ärvdabalken.

Det är ni söner som är närmsta arvingar efter er far (2 kap. 1 § ärvdabalken). Ni ärver då lika stor del alltså en tredjedel var från er far. När en arvlåtare är gift ska kvarlåtenskapen gå till den efterlevande maken (3 kap. 1 § ärvdabalken). Vidare kan man även skriva testamente och på så sätt påverka hur arvet ska fördelas.

Som du nämner så var er far ägare till fritidshuset när han avled och då antar jag att han fick behålla huset vid bodelningarna efter de båda skilsmässorna. Eftersom er mor och far är skilda så har er mor inte längre någon rätt till egendom från er far. Hade er far och mor varit gifta när er far avled hade dock er mor haft rätt att ärva. Men eftersom de var skilda så är det ni barn som får ärva fritidshuset.

Att ni får ärva förutsätter dock att er far inte skrivit ett testamente där någon annan ges rätt att ärva. Eftersom du inte skrivit något om testamente så antar jag att det inte finns något. Hade det funnits ett testamente hade dock ni söner oavsett haft rätt till er laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten, alltså hade ni haft rätt till en sjättedel var av kvarlåtenskapen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Selma-Louise Boberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1118)
2019-03-21 Kan gemensamma barn göras arvlösa?
2019-03-19 Kan barn ärva innan en efterlevande make?
2019-03-16 Barnbarns rätt till arv
2019-03-15 Arv till helsyskon resp. halvsyskon

Alla besvarade frågor (66940)