Har utmätning av skatteåterbäring preskriptionsavbrytande verkan?

2017-10-16 i Preskription
FRÅGA
Hej,Om man har varit i skuld i över 10 år på grund av en dom, skuld står till en privatperson. Kronofodgen tar skatt varje år utöver de har ingen inbetalning skett. Kan man begära preskription trots att de tar skatten varje år?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionstid

Regler om preskription finns i preskriptionslagen.

En fordran (skuld) preskriberas enligt huvudregeln tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 §). Tidpunkten för en fordrans tillkomst varierar. Om det exempelvis är fråga om ett utomobligatoriskt skadestånd börjar preskriptionstiden normalt löpa när den skadegörande handlingen företas.

Preskriptionsavbrott

Preskription kan avbrytas på följande tre sätt (5 §):

1. Om du betalar del av skulden, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären
2. Du får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen från borgenären eller
3. Borgenären väcker talan mot dig eller annars åberopar fordringen gentemot dig vid domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.


Preskriptionen avbröts antingen när borgenären väckte talan mot dig i domstol eller skulden åberopades av borgenären hos Kronofogdemyndigheten. En ny preskriptionstid kan därför ha börjat löpa (7 §). Fordran har preskriberats om ingen av ovanstående preskriptionsavbrytande handlingar har vidtagits. Att Kronofogden utmäter återbäring av skatt kan få betydelse om borgenären i samband med detta exempelvis har skickat påminnelser om fordringen.

Jag råder dig att kontakta Kronofogdemyndigheten om du tycker att fordran är preskriberad.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning

Amanda Blomberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (602)
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?
2021-08-29 När preskriberas ett borgensåtagande?
2021-08-17 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (95665)