Har Transportstyrelsen rätt att kräva prover under sex månader för att jag ska få körkortstillstånd?

2020-03-01 i Trafik och körkort
FRÅGA
I början av mars 2019 körde jag bil med alkohol i kroppen (0,3). Fick därefter böter samt en spärrtid om 12 mån. Juli-19 lämnade jag blodprov och skickade läkarintyg (med bra värden) till TS i syfte att ansöka om körkort med villkor om alkolås. Sept. meddelade jag läkaren att TS inte hört av sig och jag struntat i alkolåset då det tagit så lång tid och jag då visste att jag skulle tillbringa närmare 3 månader i mitt hus i Spanien under hösten/vintern (ingen nytta av körkort med alkolås i Spanien). Den 4/2-20 ansökte jag om körkortstillstånd. TS svar den 18/2 där de begär att jag ska lämna ett antal prover för alkohol och narkotika och hänvisar att jag enligt intyget har inom det senaste året uppfyllt kriterierna för diagnosen missbruk av alkohol. Läkarens svar i intyget är följande: 1) Har patienten vid någon tidpunkt uppfyllt kriterierna för diagnosen missbruk? Svar: JA 2) Om ja, när och för vilka substanser? Svar: mars 2019 alkohol. 3) Uppfyller patienten för närvarande kriterierna för missbruk? Svar: Nej. Jag har varit i kontakt med läkaren och han menar att jag missbrukade alkohol den 10/3 då jag körde bil med alkohol i kroppen i övrigt uppfyller jag INTE kriterierna för missbruk vilket framgår av läkarintyget. Jag har i princip inget emot att lämna prover men hela processen förlängs ytterligare 6 mån. Har TS rätt att kräva prover och förlängd spärrtid för att jag "missbrukade" alkohol den 10/3 (OBS inte det senaste året).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Då ditt körkort återkallats måste du ansöka om körkortstillstånd (3 kap. 1 § körkortslagen). Körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § körkortslagen). Den som söker körkortstillstånd är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för prövningen (3 kap. 3 § körkortslagen).

Vidare bestämmelser om missbruk och läkarintyg därav finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.. Diagnosen missbruk av alkohol utgör hinder av innehav till dess att varaktig nykterhet kan verifieras och prognosen för fortsatt nykterhet är god (12 kap. 7 §). Med varaktig nykterhet avses minst sex månader verifierad nykterhet och vid allvarligt missbruk upp till två års verifierad nykterhet (12 kap. 9 §). Med verifiering avses att nykterhet ska visas genom (1) kontinuerlig läkarkontakt eller annan rehabilitering, (2) frekventa laboratorieprover under hela observationstiden avseende den eller de substanser som diagnosen relaterar till, (3) upprepade laboratorieprover under observationstiden som belyser förekomsten av annat substansbruk, och (4) ett läkarintyg som redovisar och bedömer nämnda förhållanden. Underlåtenhet att komma till provtagning ska redovisas i läkarintyget (12 kap. 11 §). Enligt de allmänna råden till bestämmelsen bör det under en sexmånadersperiod göras minst fyra provtagningar.

Som svar på din fråga innebär det att Transportstyrelsen har rätt att kräva prover och förlängd spärrtid då du enligt läkare haft diagnosen missbruk. Även om läkaren därefter gjort bedömningen att du inte längre har något missbruk är nykterheten inte verifierad på så sätt som Transportstyrelsen kräver. Det innebär att du kan föreläggas att lämna prover i åtminstone sex månader för att du ska få körkortstillstånd.

Då du beställt telefonuppföljning av svaret kommer jag att ringa dig imorgon, måndagen den 2 mars, klockan 13.45. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (783)
2020-09-18 Krävs det körkort för att köra en EU-moped?
2020-09-17 Var ansöker man om parkeringstillstånd?
2020-09-17 Om jag kör för fort i en hastighetskontroll men inte blir stoppad, kan jag då få böter eller indraget körkort ändå?
2020-09-13 Vad påverkar spärrtiden av körkortet?

Alla besvarade frågor (84294)