Har tillsvidareanställda uppsägningstid?

Jag har en tillsvidareanställning. Det är komplicerat att förklara men det är bemanningsarbete men företaget jag jobbar för har anställt mig direkt. Har jag någon uppsägningstid då?

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du har inkommit med din fråga till Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida du har uppsägningstid upptaget i ditt anställningsavtal, med tanke på att du är tillsvidareanställd.

Uppsägningstider i anställningsavtal behandlas genom anställningsskyddslagen (LAS). Uppsägningstider behandlas i 11 § LAS, där det framgår att både arbetstagare och arbetsgivare har rätt till en uppsägningstid om minst en månad. Denna bestämmelse kan dock inskränkas genom kollektivavtal som sluts på central nivå (2 § fjärde stycket första meningen LAS). Således beror det på om din arbetsgivare har kollektivavtal som har slutits på central nivå. Om din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal, råder jag dig således att titta i ditt anställningsavtal, där det förmodligen framgår.

Om både du och din arbetsgivare skulle komma överens om att inte tillämpa någon uppsägningstid, är detta givetvis också möjligt.

Slutsatsen är således du har uppsägningstid i någon mån, men det kan påverkas av anställningsavtalet och eventuella kollektivavtal. Det finns dessutom möjlighet att komma överens med arbetsgivaren om att inte tillämpa uppsägningstider.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Viktor VårlidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”