Har tidigare domar inverkan när ny påföljd ska bestämmas?

2020-12-04 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Har tidigare domar någon betydelse när en påföljd ska bestämmas för ett nytt begånget brott?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tidigare domar kan ha betydelse för påföljdsvalet för ett nytt begånget brott under vissa förutsättningar (29 kap. 4 § och 30 kap. 4 § BrB). Om du tidigare dömts till exempelvis villkorlig dom följer en prövotid på två år. Om man begår nya brott under prövotiden kan den villkorliga domen omvandlas till ett annat straff.

Tidigare domar kan också ha betydelse för påföljdsvalet för ett nytt begånget brott om det rör sig om allvarlig brottslighet eller om det rör sig om likartad brottslighet vid båda tillfällena, exempelvis våldsbrott. Det är även av betydelse hur lång tid som förflutit mellan brotten. Ju längre tillbaka brottsligheten ligger i tiden desto mindre betydelse bör den tillmätas.

Huruvida tidigare brottslighet beaktas vid påföljdsvalet vid ny brottslighet är alltså beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Det är större chans att den tidigare brottsligheten påverkar det nya påföljdsvalet om brottsligheten ligger nära i tid och om det rör sig om likartad brottslighet. Rör det sig om olika typer av brottslighet så som exempelvis stöld och trafikbrott påverkar den tidigare brottsligheten inte det nya påföljdsvalet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1491)
2021-04-20 Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov
2021-04-19 När gallras uppgifter om fängelsestraff?
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?

Alla besvarade frågor (91362)