Har systrar rätt till efterarv?

2021-09-14 i Efterarv
FRÅGA
I ett barnlöst par dör kvinnan först. All kvarlåtenskap tillfaller mannen genom ett ömsesidigt testamente. Mannen har inga syskon. Föräldrarna är döda. När mannen dör finns, som närmaste anhöriga, två systrar till den avlidna hustrun.Är systrarna arvsberättigade?
SVAR

Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar om efterarv. Vem som har rätt till det är personer som ingår i första och andra arvsklassen (3 kap. 2 § ärvdabalken). Till första arvsklassen hör barn till den avlidna. I ditt fall är detta inte aktuellt. I den andra arvsklassen kan man finna föräldrar och syskon till den avlidna. Eftersom det fanns två systrar till den avlidna hustrun faller de in under den andra arvsklassen och har således rätt till efterarv.

Eftersom systrarna inte ingår i någon av makens arvsklasser, utan enbart kommer från kvinnan, så kommer de inte kunna ärva från mannen. Däremot har kvarlåtenskapen efter kvinnan tillfallit mannen. Det är alltså en kvotdel från den först avlidna kvinnan som de kommer ha rätt till. Hälften av mannens tillgångar, det vill säga hans kvarlåtenskap, kommer därför att tillfalla den avlidna hustruns systrar.

Du nämner dock att de hade upprättat ett testamente där det framgår att all kvarlåtenskap tillfaller mannen. De enda som inte kan göras arvslösa genom testamente är bröstarvingar (7 kap. 1 § ärvdabalken). Syskon till en avliden har inte samma skydd. Beroende av hur testamentet är utformat så kan deras rätt till efterarv ha fallit bort. Det är lite beroende av om man i testamentet har skrivit att de ska ha rätt, eller inte ha rätt, till efterarv.

Med vänlig hälsning,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?