Har syskon arvsrätt?

2020-11-08 i Arvsordning
FRÅGA
Ärver bror automatiskt efter systern ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Har syskon arvsrätt?

Vilka som har rätt att ärva regleras i 2 kap. ärvdabalken (ÄB). De som i första hand har rätt att ärva någon som avlider är den personens barn (2 kap. 1 § ÄB). Om ens barn är avlidna, men har egna barn, träder de i barnets ställe (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Om den som avlidit inte har några barn eller några som träder i barnets ställe är de som får rätt att ärva den avlidnes föräldrar hälften var (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Även i det fallet träder föräldrarnas barn (den avlidnes syskon) i föräldrarnas rätt om föräldrarna är avlidna (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Om en av föräldrarna är avlidna kommer syskonen dela på den halva av arvet som den föräldern hade haft rätt till, medan syskonen delar på hela arvet om båda föräldrarna är avlidna.

För att en bror ska ärva sin syster krävs det alltså att systern inte haft några levande barn eller barnbarn, samt att minst en av föräldrarna är avlidna.

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1623)
2021-06-19 Vem ärver faster, som är ogift och inte har några barn?
2021-06-16 Ärver min döde sons änka mig?
2021-06-14 Vem ärver barnlöst syskon?
2021-06-13 Ärver halvsyskon när förälder är avliden?

Alla besvarade frågor (93237)