Har Sverige ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta?

2021-05-05 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej LawlineHar Sverige ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft 2009 i Sverige. Det innebär att Sverige har åtagit sig att förverkliga konventionen och dess bestämmelser i sin helhet. Sverige ratificerade konventionen i december 2008 och den trädde i kraft i början av år 2009.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?