Har skulden preskriberats?

2017-11-22 i Preskription
FRÅGA
Har skickat tillbaka en vara. Ersättning betalades inte ut utan kvittades mot en "gammal skuld" från 2012 som inte kan påvisas - vilka varor det var - pga för gammalt köp. Ingen påminnelse 2012. De ville först avskriva skulden men högre instans inom företaget sa nej. Har jag rätt att kräva att de avskriver en 5 år gammal "skuld"? Jag brukar inte missa inbetalningar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Preskription och preskriptionstid
En skuld preskriberas normalt 10 år efter sin tillkomst, i den mån inte preskriptionsavbrott inträffar. (Preskriptionslagen 2 § första stycket). Preskriptionstiden är däremot 3 år om gäldenären (den skuldsatte) är en konsument. (Preskriptionslagen 2 § andra stycket). Eftersom du skriver om "varor" så antar jag att du är en konsument/kund hos detta företag som påstår att du hade en skuld. Om du är en konsument/kund så ska preskriptionstiden för konsumenter att gälla för dig, dvs. 3 års preskriptionstid istället för 10 år.

Att en skuld "preskriberas" innebär att företaget förlorar sin rätt att kräva ut skulden ifrån dig eftersom den blir avskriven efter 10 år eller 3 år (beroende på om du är en konsument eller inte). Om skulden har preskriberats så kan företaget inte med domstolens eller kronofogdens hjälp få en prestation till stånd. (Preskriptionslagen 8 §).

Vad är preskriptionsavbrott?
Preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa (om från början) från den dagen då ett avbrott har inträffat. Preskriptionsavbrott inträffar:

- När gäldenären (den skuldsatte) erkänner sin fordran genom att bl.a. betala den.
- När borgenären (företaget) sänder ett skriftligt krav eller
- När borgenären väcker talan mot konsumenten vid bl.a. domstol eller hos kronofogden.

Detta står i preskriptionslagen 5 §.

Sammanfattning
Du skriver i din fråga att du inte har fått någon påminnelse alls ifrån företaget. Det här innebär ju att det inte har skett något preskriptionsavbrott från företagets sida. Om du är en konsument så ska preskriptionstiden vara 3 år. Eftersom det har gått fem år nu så ska skulden anses vara preskriberad. Jag tycker självklart att du ska vända dig till företaget och invända att skulden är preskriberad och att du ska få tillbaka dina pengar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (609)
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.
2021-10-28 När avbryts preskription?
2021-10-27 När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?

Alla besvarade frågor (97414)