Har särkullbarn rätt att få ut sin del av arvet direkt?

Hej. Vi är 5 syskon, två helsyskon och ett halvsyskon på mammas sida och två halvsyskon på pappans sida. Mamma och pappa är gifta sedan 40 år tillbaka. Om pappan dör, tillfaller alla deras tillgångar mamma eller kommer halvsyskon på pappas sida få rätt till sin del av arvet?

När sedan mamman dör, har halvsyskon på pappas sida ändå rätt till arvet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Jag tolkar din fråga som att det inte finns något testamente som påverkar arvet och därför kommer jag i mitt svar att utgå från den legala arvsordningen, det vill säga vad som framgår av lagen.

Den legala arvsordningen

Utgångspunkten är arvet delas lika mellan den avlidnas bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar är den avlidnes barn. Men om den avlidne var gift så ska arvet istället tillfalla den efterlevande maken med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Fri förfoganderätt innebär att maken har rätt att förfoga över tillgångarna under sin livstid, men kan inte testamentera bort tillgångarna. Detta innebär att barnens arv kommer tillfalla den efterlevande maken, men att de får ut sin del av arvet efter den första föräldern när den andra föräldern dör.

Om det finns särkullbarn till den avlidne så har de dock rätt att få ut sin del av arvet direkt (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn är barn till den avlidne men som inte är barn till den efterlevande maken. Särkullbarnen har även rätt att välja att deras del av arvet tillfaller den efterlevande maken med fri förfoganderätt. I så fall får särkullbarnen ut sin del av arvet när den efterlevande maken dör (3 kap. 9 § ÄB).

Hur fördelas arvet i ditt fall?

När pappan dör så kommer arvet att delas lika mellan de två helsyskonen och halvsyskonen på pappans sida. Helsyskonen kommer dock inte att få ut sitt arv direkt. Det kommer istället tillfalla mamman med fri förfoganderätt. Halvsyskonen på pappans sida har rätt att få ut arvet direkt, men kan också välja att låta deras del av arvet tillfalla mamman med fri förfoganderätt. Helsyskonen kommer då att få ut sin del av arvet från pappan efter mammans död. Detta gäller även för halvsyskonen om de skulle välja att avstå sitt arv till förmån för mamman. Halvsyskonet på mammans sida kommer inte ärva någonting vid pappans död.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva LindsjöRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo