Har särkullbarn rätt att ärva den efterlevande makens bankpengar?

FRÅGA
HejsanJag är gift och vi har ett gemensamt barn men min man har ett särkullbarn. Vi har inte gemensamma bankkonton. Min fråga är hur det blir om min man avlider. Har hans barn (särkullbarnet) rätt att ärva pengar från mina bankkonton? Vi bor i hus så jag är rädd att jag måste flytta från huset om min mans barn ska ha ut hela sitt arv. Hur skulle du rekommendera att göra.
SVAR

Inledning

Hej Viola!

Först och främst varmt tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Din fundering berör bodelning vid makes dödsfall och tillhörande arvsrätt. Bestämmelser avseende detta återfinns i äktenskapsbalken och ärvdabalken (hädanefter refererar jag till dem med förkortningarna ÄktB och ÄB).

I syfte att göra min framställning mer pedagogisk och läsvänlig använder jag mig av ett påhittat ekonomiskt scenario vid besvarandet av frågan. Principerna är självklart tillämpliga även om det rör sig om helt andra belopp i verkligheten.

Sist i texten hittar du en numrerad sammanfattning utan lagrumshänvisningar. Om du inte intresserar dig för den bakomliggande juridiken kan du med fördel scrolla direkt ned till den rubriken.

Om du önskar få ett förtydligat svar är du välkommen att skriva en kommentar och tillhandahålla mig ytterligare detaljer, så ska jag göra mitt bästa för att utveckla resonemanget. Är något i mitt svar otydligt formulerat så välkomnar jag naturligtvis att du påtalar det.

Svar med hänvisningar

I det följande utgår jag ifrån att egendomsförhållandena mellan dig och din make ser ut såhär då han avlider.

Du:
1 000 000 kr
Din make: 500 000 kr

Ovanstående belopp inkluderar alla era nettotillgångar (d.v.s. värdet på huset efter avdrag för eventuella hypotekslån, tillgodohavande på bankkonton, möbler, bilar etc.).

Det första som händer efter dödsfallet är att en bodelning ska förrättas (se 23 kap. 1 § ÄB). Paragrafen anger att bodelning ska göras på samma sätt som om en skilsmässa ägt rum. Det är därför som bestämmelserna i ÄktB blir tillämpliga även när en make avlider och inte bara när man väljer att skiljas.

Enligt 10 kap. 1 § ÄktB ingår makarnas giftorättsgods i bodelningen. Då jag saknar annan information så utgår jag från att all egendom i detta fall är just giftorättsgods.

Giftorättsgodset, som enligt mitt antagande uppgår till totalt 1 500 000 kr, ska delas lika mellan dig och din avlidna makes dödsbo (11 kap. 3 § ÄktB). Du får således 750 000 kr och dödsboet 750 000 kr. Dina 750 000 kr har du full äganderätt till, d.v..s du får göra precis vad du vill med dem.

Notera att det inte spelar någon roll om pengar sitter på ditt eller din makes bankkonto. Pengar är i normalfallet (precis som andra tillgångar) giftorättsgods och ska delas lika.

Återstående 750 000 kr förhåller det sig annorlunda med. Om din make inte haft något särkullbarn hade du per automatik fått även dessa pengar, eftersom efterlevande make av lagen prioriteras högre än gemensamma bröstarvingar (3 kap. 1 § ÄB). Gemensamma barn får helt enkelt vänta tills båda föräldrarna avlidit innan de har rätt att få ut arv.

Din makes särkullbarn är dock berättigat att få ut sitt arv omedelbart. Särkullbarnets arvslott uppgår till hälften av de 750 000 kr som din makes dödsbo fick vid bodelningen, d.v.s. 375 000 kr (2 kap. 1 § ÄB). Resterande 375 000 kr tillhör ert gemensamma barn och tillfaller dig i enlighet med vad jag förklarat i föregående stycke.

Särkullbarnet kan dock välja att avstå sitt arv till förmån för dig (3 kap. 9 § ÄB). Särkullbarnet får då istället ut sitt arv den dag som du avlider (3 kap. 2 § ÄB). Detta är således något ni kan diskutera sinsemellan och förhoppningsvis hitta en bra modell för. Om särkullbarnet inte vill avstå sitt arv måste hen få sina pengar direkt (även om det innebär att du t.ex. behöver ta ett lån på huset för att ”skaka fram” det aktuella beloppet).

Mitt ekonomiska scenario utgår ifrån att du är den rikare av er två och därmed skulle ”förlora” pengar vid en bodelning. För att förhindra detta kan man som efterlevande make begära att vid bodelningen få behålla sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § ÄktB). Om du skulle utnyttja denna möjlighet uppgår värdet på din makes dödsbo till 500 000 kr och särkullbarnet har då istället rätt till 250 000 kr. Hen kan givetvis fortfarande välja att avstå dessa 250 000 kr till förmån för dig och invänta sitt arv (men är kanske inte lika benägen att göra det om du aktivt valt att minska hens arv).

Sammanfattning

1. När din make avlider har ni, enligt mitt antagande, sammanlagda nettotillgångar på 1 500 000 kr (du 1 000 000 kr och din make 500 000 kr) . Alltsammans utgör giftorättsgods och vid bodelning sker en hälftendelning. Du får därmed 750 000 kr och dödsboet 750 000 kr.

2. Dödsboets 750 000 kr ska delas lika mellan din mans bröstarvingar – d.v.s. ert gemensamma barn och särkullbarnet. Lagen säger dock att efterlevande make ärver före gemensamma bröstarvingar. Du får alltså 375 000 kr ytterligare och särkullbarnet 375 000 kr.

3. Särkullbarnet kan välja att avstå ifrån sitt arv och istället få ut pengarna den dagen du avlider. Om särkullbarnet inte går med på det måste du på något sätt, exempelvis genom att sälja tillgångar eller ta lån på huset, ge hen 375 000 kr.

4. För att minska särkullbarnets arv kan du vid bodelningen begära att få behålla ditt giftorättsgods. Någon uppdelning sker då inte och särkullbarnets arv minskar till 250 000 kr (d.v.s. hälften av din makes tillgångar när han avlider). Särkullbarnet kan även i ett sådant scenario välja att antingen ta pengarna direkt eller avstå till förmån för dig och istället ärva den dag du lämnar jordelivet.

5. I din fråga berör du särskilt om särkullbarnet har rätt att ärva pengar som sitter på dina bankkonton. Detta saknar betydelse vid bodelning, då samtliga tillgångar bakas ihop och sedan fördelas jämnt mellan dig och din makes dödsbo.

Marcus Bäckström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1005)
2020-10-17 Bostadsrättsföreningen vill ha bevis på att jag äger lägenheten
2020-10-02 Vilka ska kallas till bouppteckningen?
2020-09-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-09-30 Kan man se om någon har fått ett arv?

Alla besvarade frågor (85207)