Har särkullbarn arvsrätt efter båda makarna i ett äktenskap?

2019-10-30 i Arvsordning
FRÅGA
Min avlidna mans barn. Ärver dom mig när jag går bort? Jag har fyra egna barn. O han hade 4 egna.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med reglers som finns i ärvdabalken (ÄB).

Har din mans barn arvsrätt efter dig?

När två personer är gifta, utan gemensamma barn, är lagens utgångspunkt att barnen ärver sin biologiska förälder i samband med dödsfallet. Din avlidna mans barn har i så fall inte rätt att ärva dig. Situationen blir annorlunda om din mans barn har avstått från att ta ut sitt arv till förmån för dig. Om så är fallet har ju arvet "skjutits upp" varpå din mans barn får arvsrätt efter dig gällande den uppskjutna delen i arvet.

Detta följer av 3 kap. 1 § ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1314)
2020-01-19 Har syskonbarn rätt till arv?
2020-01-16 Fördelningen av arvet när endast makens syster och brorsonen efterlever den avlidne
2020-01-16 Fördelning av arv
2020-01-14 Övergår arvsrätten automatiskt till bröstarvingens avkomling?

Alla besvarade frågor (76385)