Har sambon rätt till hyresrätten?

träffade en tjej och hon flyttade in till min lägenhet i april, vi ska seperera och hon begär att hon ska ha lägenheten. så min fråga är om hon har rätt till d? vi har inga gemensamma barn och jag står på hyreskontraktet iom jag bott här i 2 år . tacksam för svar //

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det är alltså så att ni haft ett kortvarigt samboförhållande och ni nu vill separera. När ni väljer att avsluta samboförhållandet så kan en bodelning genomföras, om minst en av samborna begär det. Bodelning mellan sambor måste inte förrättas, om ingen av samborna önskar det. Vid en bodelning ska endast vissa tillgångar ingå, medan resten utesluts och ska sålunda delas upp efter äganderätten till sakerna. Vill en sambo att bodelning ska ske, måste en begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört.

Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 § sambolagen). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att ni gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som ni själva ägde innan samboförhållandet är som huvudregel inte samboegendom.

Hyresrätten i ert fall var din redan innan samboförhållandet. När en person flyttar in hos någon annan, betraktas bostaden inte som sambogendom. Detta beror på att den inte är förvärvad för gemensam användning. Hyresrätten är således din. Dock kan den andra sambon i vissa fall få överta bostaden.

När det gäller fördelningen av samboegendom, ska den sambon som har bäst behov av bostaden få denna egendom på sin lott. En förutsättning för att en sambo skall få överta en bostad som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om inga gemensamma barn finns så kan ett övertagande endast ske om synnerliga skäl finns (22 §). Det måste föreligga mycket starka skäl av social natur för att ett övertagande ska vara berättigat. Med största sannolikhet är det så att din sambo inte kan kräva att få hyresrätten.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning