Har restauranger och pizzerior rätt till tillgång av hyresgästers tvättstuga?

2020-08-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Har restauranger och pizzerior rätt till tillgång av hyresgästers tvättstuga för deras personal?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra finns i 12 kap jordabalken (JB).

Allt handlar om avtal

För att citera 12 kap 1 § JB: "Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Detta gäller även om lägenheten upplåtits genom tjänsteavtal eller avtal i anslutning till sådant avtal."

Precis som hyresvärden har rätt att skriva ett avtal med dig om lägenheter och tvättstuga kan de göra det med lokala verksamheter som restauranger till vilka personalen tillhör, Det existerar däremot inte någon inneboende rätt för dem att ha tillgång till tvättstugan. Det krävs alltså ett avtal mellan verksamheten och den som äger tvättstugan för att det ska få ske.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1743)
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?
2020-09-16 Kan en hyresvärd säga upp mig om jag äger ett fritidshus?
2020-09-16 Kan man avtala om kortare uppsägningstid för lokalhyresrätt?
2020-09-15 Vad är hyresvärden skyldig att göra vid ohyra i hyresrätt?

Alla besvarade frågor (84253)