Har provanställd rätt till företrädesrätt till återanställning?

FRÅGA
Jag har provanställning som förmodligen inte ska gå över till fastanställning pga covid19.Har jag möjlighet till återanställning sen om det vänder? Tack
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller huruvida du som provanställd har rätt till företrädesrätt om den rådande situationen ändras om jag har tolkat din fråga rätt. Jag kommer i mitt svar att dela upp det i två rubriker för att göra det lättare för dig att navigera i mitt svar.

Vem har rätt till företrädesrätt vid återanställning?

Utifrån din fråga så tolkar det som att anledningen till att din provanställning inte kommer att övergå till en tillsvidareanställning beror på arbetsbrist.

Företrädesrätt till återanställning gäller för arbetstagare som har blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist. Reglerna finner du i 25 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Enligt 25 § LAS så har en tillsvidareanställd, och en person med s.k. visstidsanställning, säsongsanställning eller vikariat rätt till återanställning i det fall att de sagts upp eller inte fått förnyad anställning p.g.a. arbetsbrist.

Som du nämner i din fråga så är du provanställd och därför heller inte har rätt till sådan företrädesrätt till återanställning i det fall att din anställning inte fortsätter efter prövotiden.

Fackförbund

I din fråga finns ingen information om kollektivavtal. Jag vill dock passa på att uppmärksamma dig om att ovanstående lagrum, d.v.s. 25 § LAS, går att göra avvikelser från genom ett kollektivavtal, se 2 § 3 st. LAS. Detta innebär att det inte är säkert att 25 § LAS gäller för din anställning, det går således att avtala om annat i kollektivavtal.

Detta innebär således att om det finns ett kollektivavtal som gäller för din anställning som anger att du som provanställd har rätt till företrädesrätt för återanställning så gäller det framför vad som sägs i 25 § LAS.

Så, om du är medlem i facket så kan du vända dig dit för att få reda på vad som gäller för dig och på din arbetsplats. Fackförbunden lämnar också juridisk rådgivning till sina medlemmar.

Och, om du inte är med i facket så kan du se över ditt anställningsavtal och se om det finns något kollektivavtal som gäller för din anställning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oliver Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84259)