FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis30/06/2019

Har polisen rätt att beträda privatägd mark?

Har polisen rätt att gå in på en privatägd mark? Tex. Jag äger ett hus och all mark runt om, har polisen då rätt att träda på min mark?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

I Sverige finns en grundlagsskyddad rätt för allmänheten att utnyttjar naturen, vilket kallas för allemansrätten (se 2 kap. 15 § sista stycket regeringsformen). Allemansrätten finns inte definierad i någon författning och får därför sitt innehåll främst genom motsatsvisa tolkningar av vissa straffstadganden. Det kan bland annat sägas innebära att var och en har rätt att ta sig fram till fots över annans mark med undantag för tomtmark som ligger intill någons bostad (se prop. 1993/94:117 s. 18).

Poliser kan också utnyttja allemansrätten, vilket innebär att de inte är förhindrade att tillträda mark enbart på grund av att den är privatägd.

Allemänsrätten är däremot inte obegränsad och hemfriden och markägarens ekonomiska intressen får i regel inte kränkas. Till exempel är det normalt sett förbjudet att beträda någons tomt (se 4 kap. 6 § och 12 kap. 4 § brottsbalken). Polisen kan emellertid använda sig av så kallade tvångsmedel för att vidta åtgärder som egentligen inskränker en persons fri- och rättigheter. Detta förutsätter däremot att beslutet fattas i laga ordning.

Tyvärr kan jag inte ge ett specifikt svar på en generell fråga. Huruvida polisen har rätt att beträda din mark beror på framförallt på om allemansrätten sträcker sig över området eller om marken ligger inom en hemfridszon eller annat skyddat område, samt om polisen kan rättfärdiga åtgärden.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”