Har polisen rätt att beträda privat mark?

FRÅGA
Har Polisen eller Länsstyrelsen rätt att går på min tomt och kolla överallt om jag är inte hemma
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

I Sverige har vi en starkt skyddad allemansrätt, som innebär att allmänheten har rätt att utnyttja naturen fritt (2 kap. 15 § Regeringsformen). Men denna grundlagsskyddade rättighet är inte helt obegränsad och fri. Det finns lagar som kan begränsa denna rättighet på olika sätt. Exempelvis så får hemfriden och en markägares ekonomiska intressen inte äventyras. Om en individ olovligen beträder någon annans tomt så kan man exempelvis göra sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § Brottsbalken).

Polisen är däremot en myndighet som innehar olika befogenheter vid olika situationer. Det kan således ibland ha rätten att beträda annans privata mark. Men polisen behöver oftast en giltig grund för detta, därmed kunna motivera varför de måste beträda marken. Polisen kan till exempel använda sig av tvångsmedlet husrannsakan, vilket innebär att de får tillgång till den misstänktes bostad och mark. Detta är en form av intrång i hemfridszonen. I detta fall krävs inget samtycke från markägaren, utan polisen har rätt att beträda mark ändå.

Det är svårt för mig att säga exakt om myndigheterna, polisen och länsstyrelsen, har haft rätt att beträda din mark med så lite information. Jag skulle behöva veta varför de var där, för att göra en korrekt bedömning. Men för att polisen ska få göra en husrannsakan så behöver dem ett beslut från tingsrätten.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91320)